רקע
דב סדן
אבני גבול: שלוש הערות
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות

אבני גבול: שלוש הערות / דב סדן

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירה שימוש מסחרי.

 

א

בנסותי, לפני י"ב שנים, בראשית כינוס נפוצותי, ראיתי לבור תחילה את דברי, שענינם הערכת אישים לגופם וליחוסם במערכת דור ודורות ויבוא ראשונה ספרי “אבני בחן” – ואחריו בא ספרי “אבני זכרון” ועתה יבוא ספרי “אבני גבול”, שרובו שונה מקודמיו גם מבחינת תכונתם של הנידונים גם מבחינת דרך הדיונים, והקורא שיתן דעתו יתעורר מאליו על כך.

 

ב

בששת מדורי הספר יבואו על הערכתם אישים שוני תכונה ושוני דרגה – מהם חלוצי ההלכה הלאומית המודרנית של עמנו, מהם אנשי המעשים המשתלשלים ממנה, מהם רבנים נאורים שטרחו לעשות את דוכנם אופן במרכבת התחיה, מהם סופרים עברים צנועים בפינותיהם, מהם סופרים שבויי לעז ונאמני ישראל, מהם מאורות בחקר נפש וחינוך.

 

ג

הדברים נכתבו בזמנים שונים ומתוך מסיבות שונות ומכאן הבדלי הדיון באופי ובשיעור – יש שהם קצרים ויש שהם מפורטים יותר, וכדי מונוגרפיה יגיעו, הכל לפי השעה וכוונתה. כדרכי הנחתים כּדיוק מתכונתם הראשונה, וכל אחד ואחד מסומן בו תאריך כתיבתו או דפיסתו, להעיד על דעתי וידיעתי בנושא ונושא במתאים למועדו.

ירושלים, תמוז תשכ"ג

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירה שימוש מסחרי.

המלצות קוראים
תגיות