רקע
יצחק פרליס
יצחק פרליס
(1910‏-1983)
חוקר תקופת השואה, מורה ומנהל בית ספר


a מאמרים ומסות

 

מתורתו של פרויד

החלוץ הצעיר חוברת 21, 1936, עמ' 20–22

הדמיון בחינוך הצעיר (שיחה למדריך)

החלוץ הצעיר חוב' 23, נובמבר 1936, עמ' 20–18

על אודות המשחק (שיחה למדריך)

החלוץ הצעיר חוב' 25, פברואר 1937, עמ' 20–21

על המדריך (מתוך שיחה)

החלוץ הצעיר חוב' 27, ינואר 1938, עמ' 20–21

מהו החלוץ

החלוץ הצעיר חוב' 29–30 , מרץ–אפריל 1938, עמ' 15–16

“בני היורה” (על ספרו של אליעזר שמאלי)

החלוץ הצעיר חוב' 29–30 , מרץ–אפריל 1938, עמ' 20–21

לצווי התקופה

החלוץ הצעיר חוב' 32, אוגוסט–ספטמבר 1938, עמ' 13–14

מכתב לחבר

החלוץ הצעיר חוב' 33, נובמבר 1938, עמ' 6–7

ישיבת המליאה של המרכז

החלוץ הצעיר חוב' 33, נובמבר 1938, עמ' 21–19

תחת יד עריצים

החלוץ הצעיר חוב' 34, דצמבר 1938, עמ' 10

שאלות ההכשרה בשעה זו

החלוץ הצעיר חוב' (36)1, פברואר 1939, עמ' 5–6

עם עצמנו (הערות וציונים)

החלוץ הצעיר חוב' (37)2, מרץ 1939, עמ' 5–6

ישיבת מליאת המרכז

החלוץ הצעיר חוב' (37)2, מרץ 1939, עמ' 21

העברית בתנועה

החלוץ הצעיר חוב' 3–4, מאי–יוני 1939, עמ' 13–14

החלוץ בימי החורבן בפולין

מבפנים כרך ו‘, ינואר–אוגוסט 1940, עמ’ 107–113

עם הידיעות הראשונות על התגוננות שרידי הגיטו

צרור מכתבים כרך ז‘, תש"ג, עמ’ 317–318

המדריך

החלוץ הצעיר, מאסף, הקיבוץ המאוחד 1944, עמ' 291–292

צו התקופה

החלוץ הצעיר, מאסף, הקיבוץ המאוחד 1944, עמ' 319–320

עם עצמנו

החלוץ הצעיר, מאסף, הקיבוץ המאוחד 1944, עמ' 359–361

שנת האיחוד

החלוץ הצעיר, מאסף, הקיבוץ המאוחד 1944, עמ' 362–368

הקונגרס הששי של הנוער הסוציאליסטי

דרור, קובץ התנועה, הקיבוץ המאוחד תש"ז, עמ' 233–235

דרכו האחרונה של יאנוש קורצ’אק

משמר לילדים שנה כ"ז, 31.7.1952

תורה שבעל־פה – בכתב

בקיבוץ כרך ח‘, גל’ ל“ג (348), כ”ח אייר תשי"ז – 29.9.1957

לסדר יומו של הקיבוץ (על בית־הספר וחינוך בני הנעורים)

מבפנים כרך כ"א חוב' 4, מאי 1959, עמ' 388–392

6000 לספסל הלימודים

בקיבוץ כרך י‘, גל’ ל“ו (436), כ”ב אב תשי"ט 26.8.1959

חינוך בני הנעורים

מבפנים כרך כ"ג חוב' 3, מרץ 1961, עמ' 196–202

הקדמה ל“כללי החינוך” של יאנוש קורצ’אק

מבפנים כרך כ"ד חוב' 4, ספטמבר 1962, עמ' 417

מימון החינוך המשותף

אנציקלופדיה חינוכית כרך שלישי – ארגון החינוך, עמ' 646

על אף הכל

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 306–313

בינינו ובין העיר

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 423–425

היחס לתנ"ך

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 425–426

היחס לגולה ולשואה

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 430–432

הדור הצעיר – לא דור של מפלגות

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 438

עבודת הילדים – השגים ובעיות

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 448–449

השכלה כללית

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 451–431

יש לטפח מערכת נימוסים יציבה

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 454

הדור הצעיר “הכזיב” לטובה

ספר יגור, משק יגור תשכ"ה, עמ' 468

מפנקסו של המורה מיהודיה (על ספרו של אברהם לוין בשם זה)

למרחב כ“ט תשרי תש”ל 10.10.1969 , עמ' 7–8

במה חדשה לחקר השואה והמרד (על “דפים לחקר השואה והמרד”, סדרה שניה מאסף א')

למרחב כ“ה ניסן תש”ל 1.5.1970 , עמ' 13–14

עם פנקס סופרים בגיטו (על הספר “רשומות” של פרץ אופצ’ינסקי)

למרחב כ“ט סיון תשל”ד 3.7.1970, , עמ' 7

כאשר חושך כיסה ארץ (על ספרו של דניאל פרייברג “חושך כיסה ארץ”)

למרחב, ט' תשרי תשל"א 9.10.1970, עמ' 7

הפרק האחרון – קורצ’אק בגיטו וארשה: מבוא ל“מן הגיטו” (כתבים ד') / יאנוש קורצ’אק

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ב

חיים קשים, אך יפים, עשירים ונעלים (יומנו של יאנוש קורצ’אק)

משא, מוסף דבר לספרות ולאמנות, 28.7.1972

מבוא לספר "עם הילד" / יאנוש קורצ'אק

לוחמי הגיטאות: בית לוחמי הגיטואת ע“ש יצחק קצנלסון, תשל”ד

הדרך אל הילד: מבוא ל“עם הילד” (כתבים א') / יאנוש קורצ’אק

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ד

במעלה היצירה: מבוא ל“ילדות של כבוד” (כתבים ב') / יאנוש קורצ’אק

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ז

מבחן ההכרעה: מבוא ל“דת הילד” (כתבים ג') / יאנוש קורצ’אק

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ח

על יאנוש קורצ’אק (ראיון עם יוסף ארנון ויצחק פרליס)

החינוך המשותף כ"ז (95), 1978, עמ' 21–31

יהודי פולני גאה

דבר, 18.8.1978

גורל יהודי כבחירה

מבפנים כרך מ' חוב' 4, דצמבר 1978, עמ' 368–374

יאנוש קורצ’אק – גורל יהודי כבחירה

יאנוש קורצ’אק, דיוני הקונגרס הבינלאומי במלאת 100 שנים להולדתו, אוניברסיטת חיפה, ספטמבר 1979, עמ' 69–76

תיק וילנה 1940–1939 (מבוא, תרגום והערות)

דפים לחקר תקופת השואה, מאסף א‘, אוניברסיטת חיפה, בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ט, עמ’ 253–273

פרומקה, בתוך “תל–חי, קיבוץ הכשרה בפולין”

הוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ט, עמ' 376–379

הפרק האחרון – בגיטו וארשה, בתוך “יאנוש קורצ’אק, מחנך עד תום”

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תש"ם

יאנוש קורצ’אק, חיים למופת

בית לוחמי הגיטאות, האגודה ע“ש קורצ’אק בישראל, המרכז לתרבות וחינוך של ההסתדרות הכללית, תשמ”ב

לשאלת זהותו הלאומית של יאנוש קורצ’אק

מבפנים כרך מ"ו חוב' 4, נובמבר 1984, עמ' 585–590

w מכתבים

 

בין הפליטים (מתוך מכתב מזבונשין, 26.11.38)

החלוץ הצעיר חוב' 34, דצמבר 1938, עמ' 20

קובץ מכתבים מפולין 1939–1940

דפים לחקר השואה והמרד, סדרה שניה מאסף א, בית לוחמי הגיטאות תש"ל, עמ' 72–87, 104–111

v עיון

 

איש יהודי מפולין - חייו ופעלו של יאנוש קורצ'אק

לוחמי הגיטאות: בית לוחמי הגיטאות ע“ש יצחק קצנלסון, תשמ”ו 1986

s יצירות מתורגמות

 

המעשיה של הרשקה / יאנוש קורצ’אק

החלוץ הצעיר חוב' 27, ינואר 1938, עמ' 15–17

נדפס בתוך “סיפורים לילדים” / יאנוש קורצ’אק, הוצאת הקיבוץ המאוחד תשי"ח

סודה של אסתר’ל / יאנוש קורצ’אק

החלוץ הצעיר חוב' 29–30, מרץ–אפריל 1938, עמ' 17–19

נדפס גם בתוך “סיפורים לילדים” / יאנוש קורצ’אק

הוצאת הקיבוץ המאוחד תשי"ח, עמ' 17–23

עשר קופסאות גפרורים / יאנוש קורצ’אק

החלוץ הצעיר חוב' 32, אוגוסט–ספטמבר 1938, עמ' 21–22

נדפס גם בתוך “סיפורים לילדים” / יאנוש קורצ’אק

הוצאת הקיבוץ המאוחד תשי"ח, עמ' 25–30

כללי חינוך (שיחות עם מדריכים)

מבפנים כרך כד חוב' 4, ספטמבר 1962, עמ' 417–419

נדפס בתוך “דת הילד” (כתבים ג') / יאנוש קורצ’אק

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ח, עמ' 302–305

אין אנו יודעים (שיחות עם מדריכים)

מבפנים כרך ל"ה חוב' 1–2, פברואר 1973, עמ' 136–137

נדפס בתוך “דת הילד” (כתבים ג') / יאנוש קורצ’אק

בית לוחמי הגיטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד תשל"ח, עמ' 306–308

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק פרליס

הקלידו

 • אילנה רונן
 • חנה מורגנשטין
 • משה אוקמן

הגיהו

 • גיורא הידש
 • מרגלית נדן
 • צחה וקנין כרמל

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יצחק פרליס

הקלידו

 • אילנה רונן
 • חנה מורגנשטין
 • משה אוקמן

הגיהו

 • גיורא הידש
 • מרגלית נדן
 • צחה וקנין כרמל