רקע
ישעיהו פְּרֵס
ישעיהו פְּרֵס
(1874‏-1955)
מחנך וחוקר ארץ ישראל


a מאמרים ומסות

 

מחקרים טופוגרפיים

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ח

רקם

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ב

אלה תולדות: בית הספר להאציל לבית למל בירושלים

ירושלים: דפוס ארץ ישראל, תרצ"ו

מדריך לעולים לציון

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"-

בני ברית בישראל

ירושלים: בני ברית בישראל, תשט"ז

מחקרים בידיעת הארץ וטופוגרפיה מקראית

ירושלים: קרית ספר, תשכ"א 1961

ליובל העשור של לשכת ישעיהו פרס

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ו 1965

j זכרונות ויומנים
v עיון

 

ארץ ישראל וסוריה הדרומית: ספר המסעות

ירושלם: הוצאת בנימין הרץ, תרפ"א 1921

גיאוגרפיה של ארץ ישראל

תל אביב: דפיר, תרפ"ו

היישוב היהודי בירושלים במאה הי"ט

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשי"ב

ארץ ישראל: אנציקלופדיה טופוגרפית-היסטורית

ירושלים: ר' מס, תש"ו-1955

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישעיהו פְּרֵס

הקלידו

  • משה אוקמן

הגיהו

  • עמינדב ברזילי

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מאה שנה בירושלים - מזכרונות איש ירושלים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ישעיהו פְּרֵס

הקלידו

  • משה אוקמן

הגיהו

  • עמינדב ברזילי