רקע
שמואל נחום כהנובסקי
שמואל נחום כהנובסקי (1856‏-1926)
יצירות שהועלו למאגר: 7 יצירות
l פרוזה

 

מבית ומחוץ

ע“פ מהדורת ורשה תרמ”ז

המלשין: מעשה נורא

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ב

מטריפולין, או שבי פשע ביעקב

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ב, 1892

אלה עשיריך ישראל

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

וידוי, או לצדקה והנה צעקה

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

יום טוב – ברוך הבא: שני ספורים מחיי בני עמנו

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

חמישה ועשרים שקל

שגעונות

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

שדים, או פחד לא היה פחד

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

התפילה

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

משפחה עבריה

ע“פ מהדורת ורשה תרנ”ג

הממון והעבודה

ע"פ מהדורת ורשה 1907

v עיון

 

אוצר הלשון העברית (ספר לימוד)

ע“פ מהדורת ורשה, תרס”ה

הקראה עברית (ספר לימוד)

ע“פ מהדורת ורשה, תרס”ה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל נחום כהנובסקי

הקלידו:

 • אילנה עץ-הדר שטרלינגר

 • אליעם זקס

 • רבקה חן

 • אילנה רונן

 • לאה עופר

 • רותי לרנר

 • עופר וייס

 • רועי קלעי

הגיהה:

 • רינה רוזן
 • מרגלית נדן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל נחום כהנובסקי

הקלידו:

 • אילנה עץ-הדר שטרלינגר

 • אליעם זקס

 • רבקה חן

 • אילנה רונן

 • לאה עופר

 • רותי לרנר

 • עופר וייס

 • רועי קלעי

הגיהה:

 • רינה רוזן
 • מרגלית נדן