רקע
שמואל שבח קנטורוביץ
שמואל שבח קנטורוביץ
(1871‏-1931)
מורה, מדקדק עברי ומחבר ספרי דקדוק


t שירה

 

משלי מוסר ומכתמים: וספורים לחכמינו בעלי התלמוד מאספים ונעתקים בחרוזים חלק ראשון

ווילנא: יהודה ליב מ“ץ, תרמ”ח

משלי חכמינו: מכתמיהם, מאספים מש"ס ומדרשים וערוכים בחרוזים

ווילנא: י“ל מ”ץ, תרנ"ח

l פרוזה

 

משלי המגיד מדובנא: והוא קובץ מבחר משליו ומעשיותיו של המגיד ר' יעקב קראנץ (תרגום־עיבוד)

תל אביב: ש' שרברק, 1955

האנוסים: ספור מימי האינקויזיציה בספרד / ע"פ ספרה של גרציה אגולאר, והספר “עמק הארזים” / א.ש. פרידברג (תרגום־עיבוד)

ירושלים: ספרים תורניים, תשמ"ד (1984)

v עיון

 

דקדוק לתלמידים: הוא דקדוק שלם לכל סגנוני השפה העברית (של התנ"ך ושל המשנה), ערוך בשטה חדשה ומתקנת בשעורים ובתרגילים

ברדיטשוב: דפוס שעפטיל, תרס"ו

תורת הלשון העברית: לכל סגנוניה (לתלמידים)

אודיסה: מוריה, תרע"ב

המורה העברי: קורס שלם ללמוד השפה העברית ושמושה לתלמידים ולמתלמדים (עם ח"א דובניקוב, וב' פרידקין)

ורשה: תושיה, תרע"ב

חוקות הלשון העברית לכל פרטיהן

אודיסה: מוריה, תרע"ג

לוח הנטיות: לפעלים, לשמות ולמלים המקראיים והתלמודיים וגם המחדשים

תל אביב: דפוס איתן, תרפ"ז

דקדוק השפה העברית לכל סגנוניה: קורס על־יון עם דוגמאות ספרותיות לעבודה שבכתב. חלק שני תורת המאמר (סינטכסיס)

ורשה: אחיספר, 1928

מדרך להוראת הדקדוק

ורשה: דפוס Renoma, תרצ"א

תורת הלשון העברית לכל סגנוניה: דקדוק לתלמידים מדרגה שניה

ריו: Livraria-Editora Monte Scopus, תשי"ב 1952

s יצירות מתורגמות

 

הארץ: עם שבעה ועשרים ציורים / וו. לונקעוויטש

ווארשא: דפוס הצפירה, תרס"ד 1903

אקדמות בעברית לחג השבועות

ורשה: Sz. Sz. Kantorowicz, תרפ"-

רלף הציד / ארנסט תמפסון סטון

תל אביב: אמנות, c1945

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל שבח קנטורוביץ

הקלידו

  • דליה יעקבי

הגיהו

  • יהודית להב
  • מיה קיסרי

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

חוקות הלשון העברית לכל פרטיהן

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל שבח קנטורוביץ

הקלידו

  • דליה יעקבי

הגיהו

  • יהודית להב
  • מיה קיסרי