רקע
גוטהולד אפרים לסינג
גוטהולד אפרים לסינג
(1729‏-1781)
הוא החשוב במחזאי תקופת הנאורות הגרמנים. מחזותיו וכתביו התאורטיים השפיעו רבות על הספרות הגרמנית ועל הפילוסופיה.


מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של גוטהולד אפרים לסינג