רקע
טוביה בן משה כץ
טוביה בן משה כץ
(1652‏-1729)
רופא יהודי, בעל החיבור האנציקלופדי "מעשה טוביה".


k מחזות

 

ספר עלית טוביה

ורשה: חיים קעלטער, תרמ"ו 1885.

צדק ועטרה

אחימן ושולמית

a מאמרים ומסות

 

ספר טוביה הרופא (מעשה טוביה)

ירושלים: בקאל, תשכ"ז

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של טוביה בן משה כץ

הקלידו:

 • אודי יוליס

 • אסף ברטוב

 • דפנה פילובסקי

 • רחל ויטנברג

הגיהו:

 • נורית רכס

*מלאכי שפר

 • משה נועם

סרקה:

 • נאוה בת-צו"ר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של טוביה בן משה כץ

הקלידו:

 • אודי יוליס

 • אסף ברטוב

 • דפנה פילובסקי

 • רחל ויטנברג

הגיהו:

 • נורית רכס

*מלאכי שפר

 • משה נועם

סרקה:

 • נאוה בת-צו"ר