רקע
יהודה סומו
יהודה סומו (1525‏-1590)
היה איש רנסאנס איטלקי יהודי. הדרמטורג העברי הראשון, נודע בשל המחזה העברי שכתב "צחות בדיחותא דקידושין".
יצירות שהועלו למאגר: 3 יצירות
k מחזות

 

צחות בדיחותא דקידושין: קומידיה בחמש מערכות

ירושלים: תרשיש, תשכ"ה 1965; מהד' ב; על פי מהדורת חיים שירמן

שתי שיחות בין תינוק אומנת והורים

בתוך: צחות בדיחותא דקידושין: קומידיה בחמש מערכות; ירושלים: תרשיש, תשכ"ה 1965; מהד' ב; על פי מהדורת חיים שירמן

v עיון

 

מראות הצובאות

בתוך: צחות בדיחותא דקידושין: קומידיה בחמש מערכות; ירושלים: תרשיש, תשכ"ה 1965; מהד' ב; על פי מהדורת חיים שירמן

בענין ההצגות על הבימה / בתרגום פרופ' ניקול; חומר לסמינריון של יונה דוד.

תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, 1968?

ראו חדש אשר מילאתי ישן: פנים ומגמות ב“צחות בדיחותא דקידושין” ליהודה סומו - בחינת המחזה העברי הראשון ביחס למקורות השפעתו העבריים והאיטלקיים: בצירוף תרגום ראשון לעברית של המסה על אמנות התיאטרון

ח“מ: ספרי רחל ודוד, תש”ע 2009

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה סומו

הקלידו

  • ערן גרף

הגיהו

  • צחה וקנין־כרמל

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה סומו

הקלידו

  • ערן גרף

הגיהו

  • צחה וקנין־כרמל