אַבְדָּלָה

* 1, ש"נ, מ"ר אַבְדָּלוֹת, – א) שה"פ מן הבדיל, הבדלה בין שני דברים, das Unterscheiden;das  Absondern; séparation: ויבדל אלהים אבדלה ודאי (ירוש' ברכ' ח  יב ג) . – ב) ברכה שמברכים היהודים במו"ש על כוס יין וכדומה להבדיל בין הקדש ובין החול: יין ואבדלה וכ' הואיל ואבדלה גרמה ליין שיבוא (ירוש' פסח' י לז ג). ובלבד שלא יפחות משלש אבדלות (שס ברכ' ה ט:).1) משק' אזכרה.

חיפוש במילון: