אָבִי

1,-- מלת הקריאה להגות רצון ותשוקה: אָבִי יבחן איוב עד נצח (איוב לד לו).1 מנחם בן סרוק פרש: רצוני ומאויי שיבחן איוב. רש"י, ראב"ע ואחרים פרשו שהוא קריאה לאלהים במשמ' אב לבנים. וקצת החוקרים החדשים (וטשטין ואחרים) העידו כי הערבים בחורן אומרים אַבִי תַבִי וכו' במשמ' אבקש, תבקש וכו'. --אולסה' סובר כי אבי במשמעת אב לבנים קבל בשמוש הדבור הרגיל משמעה של בקשה והגיית מאוה. ויש מפרשים במשמעה זו גם: אבי דבר גדול דבר הנביא (מ"ב ה יג). 

חיפוש במילון: