אָגִין

* 1, ש"ז, מ"ר אֲגִינִים, -- י"א גן וי"א כמו הוגן והוא הקטן של הגמל: לאחד ששמר2 את אגינו שבולת נהר והקפיץ גם בנו עמו (מד"ר בראש' נו).1 משק' גָּדִישׁ, נָזִיר, א נוספת.

2 זו גרסת הספרים וכבר התקשו המפרש' בפרוש הדברים, והגיהו הגהות מתחלפות. א"א הוסיף ששטף אחר אגינו, ויש שהגיהו ששוור במקום ששמר, ופרשו אגינו גנו, אך יותר נכון פרושו של המשביר אגין כמו הגין והוא הקטן של הגמל, ועפ"י ההגהה ששוור במקום ששמר, וכונת המשל היא: הרגיל האדם את אגינו לשַוֵר על שבלת הנהר ואגב הקפיץ את בנו אתו.

חיפוש במילון: