אֲגוֹרָה

1, ש"נ, - א) מטבע קטנה  של כסף אצל העברים לפנים,  kleine Münze; petite monnaie; small coin : והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחות לו לַאֲגוֹרַת כסף וככר לחם (ש"א ב לו). - ואמר המליץ: במלח פת אכול ורעה עשבים, ואל תשאל אגורה מנדיבים (מוסר השכל, מיוח' לרה"ג)).  - ב) השתמשו הסופרים במשמ' °דברים אסופים ואגודים יחד ועושים דבר אחד שלם, Sammlung, Gruppe; groupe; collection .1 יש גוזרים שם זה מן אגר במשמעות שכר, ויש אומרים כי האגורה היא הגֵרָה,  עי' גֵרָה.  וכבר נחלקו בזה דונש ותלמידיו עם מנחם ותלמידיו, שמנחם חבר אותו עם אגר ודונש החליט כי אגורה היא כמו גרה ונוספה א.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים