תֶּתֶר

°(?), ש"ז, מ"ר תְּתָרִים, פגם בחוש הריח: נחיר ימין וריחה מול תתרים (שבח מפאר לר' צהלל גאון, HUCA 1926, 243).

חיפוש במילון: