תֵּת

1, עי' נָתַן.1 [המלים תַּת, תַּתָּא במק' תחת, והנגזר מזה, באות במקורות רק בארמ' ולא בעבר'].

חיפוש במילון: