תתר


1 [שרש משני שנגזר מן תּוֹתָרָן, ועי' בהערה לערך זה, וכן בחמר המובא במאמרו של ש. אברמסון בלשוננו כא, עמ' 101–102.]

חיפוש במילון: