רקע
ישראל כהן
ד"ר יוסף הגר

1

מגזע תרשישים היה. חותם של אצילות היה טבוע בו בכל הליכותיו; מוכתר בנימוסין, מדבר בנחת ומצניע שלהבתו בדעה מיושבת.

תלמיד חכם במיטב מובנה של מלה זו; אדם, שתורת ישראל והשכלה קלאסית תואמות בו יחד.

הוא נועד להיות חוקר גדול ולכתוב כתיבה חדשה את תולדות ישראל לאור המקורות הישראליים והכלליים. על כך מעיד ספרו היחיד “בחינות היסטוריות”, שיצא לאור על-ידי אגודת הסופרים ו“דביר” זמן מועט לפני מותו, ושבו העמיק את הבנתם של כמה פרקים בדברי ימי הבית השני. מעל מצפה גבוה השקיף על ההיסטוריה שלנו. בבקיאות מרובה, בחריפות יתרה ובחכמת-הפרדה-והרכבה גדולה הקים את בנינו.

אגב עריכת ספרו “בחינות היסטוריות” היה לי מגע קרוב עמו והכרתי את אישיותו המעניינת והעדינה.

אולם המר לו הגורל ומנע ממנו להגשים את חלומו, וכך ירדו עמו אלי קבר הגותו העמוקה, למדנותו המופלגת והכנותיו הרבות למחקר מדעי.

הוא היה בחינת “צדיק ורע לו”. רוב ימיו עברו עליו בהספקות במועט, במכאובי גוף ונפש ותוך ידיעה מענה, שאפילו מקצת יכולתו לא באה לידי גילוי. נחמה פורתא יש בכך, שגם המעט שהניח אחריו יזכה אותו בהשארת הנפש.


  1. הושמעו בבית–העלמין ונתפרסמו ב“הפועל הצעיר”, ז' בחשוון תשי"ב (6.11.1951).  ↩

המלצות קוראים
תגיות