רקע
מנחם אוסישקין
לעיר תל-אביב ולכל תושביה
mנחלת הכלל [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: ירושלים: הקרן הקימת לישראל; תש"ז

ברכתי שלוחה לעיר תל-אביב למלאות 30 שנה להולדתה. אמנם אין כאן לא יובל ולא חצי יובל, אבל יש כאן יותר מזה, שהרי עכשיו הגיעה תל-אביב לשנות הכוח – “בן 30 לכוח”.

אשתמש בברכה שניתנה ליעקב אבינו מפי הגבורה: “ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה”. אני מברך את תל-אביב שתפרוץ לצפון ותתרחב עד כדי איחוד עם חיפה, ויתמלא חזונו של מאיר בן יעקב דיזנגוף שזכרו לא ימוש מקרבנו; שתפרוץ לדרום ותתאחד עם בת-ים, ובני ישמעאל לא יוכלו להפריע; שתפרוץ מזרחה ותתאחד עם ירושלים, ושוב לא תהיה התחרות בין ירושלים ותל-אביב: ירושלים תשאר לעולם המרכז המדיני והרוחני של כל ארצנו וכל העם היהודי, ותל-אביב תהיה המרכז הכלכלי והכספי של כל הישוב, ושתי הערים האלה יחלקו ביניהן את התפקידים כמו וואשינגטון וניו-יורק, כמו רומא ומילאנו. ואני מברך את תל-אביב שתפרוץ גם ימה ושהנמל שלה ישמש נמל לעולים לרבבות, משבי הגולה, ולא נמל של יוצאים, שישמש נמל למשלוח תוצרת הארץ, לכל קצוי תבל, ולא חלילה נמל של אימפורט של תוצרת חוץ. אני מברך את תל-אביב, שבמרצה ובצעירותה תתן כוח ועצמה להחיות את העצמות היבשות של כל חלקי הישוב ושל העם כולו בכל תפוצותיו – שאיפה חשובה ביותר דוקא בימים אלה כאשר שמי המדיניות של ארצנו מעורפלים כל כך.

אני מברך את תל-אביב ואת כל תושביה, שבהגיע יובלה האמתי של תל-אביב, תזכו לראות את הגאולה השלמה וקבוץ גלויות בכל ארצנו ובגבולותיה ההיסטוריים.

ירושלים, ו' תמוז תרצ"ט

המלצות קוראים
תגיות