רקע
מנחם אוסישקין
מנחם אוסישקין (1863‏-1941)
מראשי הציונות; עמד בראש קרן קיימת לישראל.
יצירות שהועלו למאגר: 75 יצירות
a מאמרים ומסות

 

גאולת הקרקע לאור הגאות הכלכלית בארץ

(ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תרצ"ג).

דברים אחרונים

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תש"ז.

א. ציוני: שלמות החזון (מוגן בזכויות יוצרים)

אל בני ישראל בארץ ובתפוצות (פקסימילה)

בדרכי הגאולה

בימי מסה בגולה ובארץ

על ירושלים ומקומה בתנועת התחיה

נוער, קרקע ואמונה

על תחית השפה

תפקידי הרבנות

שתוף מלא של חזית ועורף

רעיון הגאולה בתקופתנו

הנוער שלנו ושרשיו במולדת

והנה אלה מצפון ומים…

חלוקת הארץ

בין זהב נוצץ לאש צורבת

דברים ברורים

אידיאל היסטורי או מקח וממכר?

מכתב להתאחדות האכרים

תזכיר ל"ועדת החלוקה" בארץ-ישראל

דברים בפני ועידת השולחן העגול בלונדון

קרקע

על הקצב בעבודתנו

על עבודת הקרן הקימת

שני יובלות: חבת-ציון והקרן-הקימת

התנאי הראשון לקיומנו

ישראל נטול קרקע

על חניתה ועל גבולות הארץ

מי הירא ורך הלבב?

גאולת הארץ בימי המלחמה

את אשר יגורנו – בא לנו

דברים באסיפת עסקנים

קריאה לעולם היהודי עם פרסום גזירת הקרקע

בתוך דורי

אמונה ורצון

הצעדים הראשונים (לזכרו של י. צ’לינוב)

ליובל "הועד האודיסאי"

משה לייב לילינבלום

על נצחונו של אחד-העם

הנדיב הידוע

ר' שמואל מוהילבר מנהיג העם

רצון האומה

על השד"ר הציוני

הרמן צבי שפירא – בעל הרעיון

הפגישה הראשונה עם י.ל. גולדברג

מפטרוגרד עד ירושלים

על האוניברסיטה העברית

אחרי מיטתו של יונה קרמנצקי

לזכר נחמיה דה-לימה

ברנדיס הציוני

שיינקין בעל החלומות

גליקסון איש הסינתיזה

אשה צדקנית (ליליאן פריימן ז"ל)

זכרונותי מצ'כוסלובקיה

אגרות

לחג החשמונאים: אגרת אל היהדות הפולנית

לקרן היסוד

העבריה (הנרייטה סאלד)

לכנוס העתונאים, בעמק חפר

"יידישה רונדשאו"

ארבעים שנה לקונגרס הציוני

ליהדות בדרום אפריקה

לבנין בית החולים "הדסה"

לטירת צבי

מכתבים ודברי ברכה

על ל"ג בעומר (לילדי בתיה"ס העבריים באנגליה)

אל יהדות מצרים

לזכרו של ל. מוצקין

נטיעת יער המלך ג'ורג'

לועד הביתן הארצישראלי בתערוכה העולמית בפאריס

ל"הארץ" ולעורכו

לועידת הסתדרות הסטודנטים

להקמת נמל תל-אביב

ליומן הקולנוע העברי

על הציונות הכללית

לבית הספר הריאלי בחיפה

על גבי תקליט

על ישראל דב פרומקין

לעיר תל-אביב ולכל תושביה

על הרב מאיר ברלין

לצבי בלקובסקי

על א. גרנובסקי

זכותנו והתנ"ך

הישוב והמלחמה

מכתבו האחרון לחיים וייצמן

דברים בעתם

האשה העברית וגאולת הקרקע

מתוך: נאומו של מ' אוסישקין בועידה העולמית של ויצ“ו - כ”א באדר ב', תרצ"ה. ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, [תרצ"ה].

היהדות בארץ ובגולה בחמש השנים האחרונות: מנאומו בכנוס המורים השלישי למען הקק"ל

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תרצ"ד.

הפרוגרמה הציונית שלנו

ורשה: ציוני ארץ ישראל, תרס"ה 1905.

והנה אלה מצפון ומים

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תש"א.

מכתב חוזר

יפו: [מוציא לאור לא ידוע], תרס"ג.

מנחם אוסישקין: מנהיג העם, מבשר התחיה, איש ירושלים, גואל הקרקע: במלאת שנה לפטירתו, י“ב בתשרי תש”ג

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, [תש"ג].

מפעולתו הציונית של מ' אוסישקין

ספר אוסישקין: ליובל השבעים / בעריכת ר' בנימין יהושע רדלר-פלדמן

ירושלים: הועד להוצאת הספר, תרצ"ד.

קול האדמה: פרקי מחשבות וזכרונות

על גזרת הקרקע

תל אביב: [מוציא לאור לא ידוע], ת"ש.

תשובות כהלכה על האשמותיו של הועד לריאורגניזציה בצירוף מכתב מאת חיים וייצמן

ניו יורק: המכבי החדש, תרפ"א.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מנחם אוסישקין

הקלידה

  • עדינה קופלמן

הגיהה

  • נורית רכס

סרקה

  • נורית רכס