רקע
אחד העם
ח: לביאליק

1

(למלאות לו חמשים שנה)


ובכן, אנו חוגגים עמך יום מלאת לך יובל שנים.

ביאליק – בן חמישים!

ואני הלא עודני זוכר – כאִלו תמול היה הדבר – אותו היום, לפני יותר משלשים שנה, שבא אלי באודיסא עלם בישן ובידו צרוֹר שירים ביחד עם מכתב מאת מ.ל. ליליענבּלוּם אלי, אשר בו יבקשני לשׂים לב לעלם זה, שנראים בו סימני כשרון, ולהשתדל שיבוא איזה משיריו בה“פרדס” הראשון שעמד אז לצאת, כי ידע ליליענבלום שאני משתתף במדה ידועה בעניני ה“פרדס” ודברי נשמעים לעורכו.

וכשיצא ה“פרדס” ובו בא השיר הידוע “אל הצפור” מאת ח. נ. ביאליק, הרגיש אמנם הקהל כי כוכב חדש עלה על שמי ספרותנו, אך איש לא פלל עוד אז, כי עתיד הכוכב הזה להיות…. ל“ביאליק”.

ועברו השנים, ואתה הלכת הלוך וגדול משנה לשנה: “המתמיד”, “מתי מדבּר”, “שירי הזעם”, “מגלת האש” ועוד ועוד – ואנחנו כולנו עומדים ומשתוממים: מי ילד לנו את אלה בדור יתום כדורנו?! –

ועתה – הנך בן חמשים, ועל ראשך זה כבר נזר “המשורר הלאומי”, משורר אשר כמוהו לא קם בישׂראל מימי רבי יהודה הלוי, ואולי מימי הנביאים!

בכל תפוצות הגולה יזַכר שמך ביום הזה בתודה וברכה, ותהלות ותשבחות לאין קץ יעופו אליך מכל עברים. ואני, אשר כמעט לא זזה ידי מתוך ידך בתקופת יצירתך היותר מזהירה, – אני משַוה לנגדי את העלם הבישן ההוא וסוקר בסקירה אחת את אשר נתן לנו ואת אשר היה לנו במשך השנים שעברו מני אז, ותקוה אחת ממלאה את לבי: כי אזכה עוד, בטרם אלך, לראותך פה, בארץ הנביאים, יושב ויוצר יצירות חדשות, אשר יאפלו בגדלן על כל מה שיצרת עד כה בארצות הגולה.

“עלה” – והצלח.


  1. נדפס ב“הארץ” גליון 1035, כ“ד טבת תרפ”ג.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות