רקע
יוסף חיים ברנר
בִּיבְּלִיוֹגְרַפִיָּה ("מזרח ומערב״)

״מזרח ומערב״, מאסף היסטורי־ספרותי לחקירת היהדות הספרדית והמזרחית בתפוצות־הגולה. יוצא־לאור לעת־עתה שש פעמים בשנה. לדעת ולתור ובקש חכמה וחשבון (קהלת, ז', כ״ה). העורך אברהם אלמליאח, כרך א', חוב׳ א׳. אב־אלול תרע״ט, יפו.


מלבד המאמר המטומטם של ז. ד. ליבונטין: ״עבודה ישובית בארץ־ישראל בעבר ובעתיד״, שמגמתו להוכיח, כי רק בעלי־כסף שמתכוונים לטובת עצמם ברכה בהם לישוב, ושאינו ענין כלל לתפקידו של המאסף ההיסטורי הספרותי הזה, באו בחוברת, על יד עבודתו המדעית של אידלזון ועוד שתים־שלוש הערות מדעיות לחקירת היהדות הספרדית והמזרחית, הרבה פיליטונים פובליציסטיים ומכתבים אל המו״ל ודברים מאת המו״ל על החלום הטוב אשר חלמו (״חלום טוב חלמנו!״) ליסד ירחון כזה ולהוציא אותו לעת־עתה שש פעמים בשנה. הדוברים מאריכים על הצורך במדור מיוחד לספרות ספרדית־מזרחית, ולא ישימו אל לב, כי אך מציאותה של ספרות כזאת בעין היתה זכות־קיומה; ואולם בחוברת שנתנו לא די שלא ניכּרו עקבותיה של ספרות ספרדית מיוחדת, אשר ברכה בה, אלא שרובם של הדברים מעיד על בעליהם, כי לא יחפצו כלל בתבונה כי אם בהתגלות־לבם.


[“האדמה”, חשוון תר"ף; החתימה: ח.ב. צלאל]

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות