רקע
יוסף חיים ברנר
יוסף חיים ברנר
(1881‏-1921)
סופר, הוגה, פובליציסט ומנהיג ציבור.


l פרוזה

 

ספורים ומאמרים

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ז

קבץ ספורים

ניו יורק: הוצאת קרן ישראל מץ, תרצ"ח?

פרוזה ע"פ “כתבים”, כרכים א‘-ב’,

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל“ח-תשמ”ה, הביאו לבית-הדפוס מנחם דורמן ויצחק כפכפי

מעמק עכור

פת-לחם

בלילי קיץ

חלל

מצווה

בנשף

בריה עלובה

בנדודים

בחורף [רומן]

שמה

פעמיים

בחצר

הנדיל

הַ"יְרוּשַׁלְמִי".

[קראקא] : [אחיאסף], [תרס"ד]; ‬מתוך: “השלח”, י"ג.

עוללות:

מן הזווית

בימות החמה

ניחומים

חידושים

מסביב לנקודה

רשמי דרך

לעת עתה (מחזה)

"הקהל דורש"

הוא אמר לה

מא. עד מ.

נכא רוח

תרעומת

בינו לבינו

הוא סיפר לעצמו

מעבר לגבולין (מחזה)

ערב ובוקר

נורא

העששית העשנה

ראש-חודש מאי

שלושה פרקים

שנה אחת

מן המיצר

אל המטרה

אגב אורחא

בין מים למים

עצבים

מכאן ומכאן

שכול וכישלון או ספר־ההתלבטות [רומן]

המוצא

זעיר שם:

גזלנים

אסונות

צוואה

מזל

עוולה

הגאולה והתמורה

מהתחלה

לא כלום

סדנא דגלותא

2022, בלימה

ציונים: על קובץ “יזכור”: מסכת

תל-אביב: הנוער העובד והלומד, תשס"ה 2005

מן המצר: מגילות חתוכות

בני ברק: הקבוץ המאוחד, 2006

הכתבים היידיים

באר-שבע: הקאתדרה ליידיש, אוניברסיטת בן-גוריון, תשמ"ה 1985

a מאמרים ומסות

 

עליות וירידות

תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשי"ד

על הלל צייטלין: מן העזבון

תל אביב?: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ח

מאמרים ע“פ “כתבים”, כרכים ג-ד, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשל”ח-תשמ"ה, הביאו לבית-הדפוס מנחם דורמן ויצחק כפכפי


א. בלונדון (1904–1907)

הטיפה (בשנת מות הרצל, תרס"ד)

מעשים

רשמי שעה (צעיר אחד ממכרי סח לי)

משוק הספרים ("הזמן")

מכתב ארוך שלח לי

על הדרך

מכתבים לרוסיה

דפים (מפנקסו של סופר עברי)

רפרופים ספרותיים

אמרים

ח.ב.צ. כותב

ציונים (אחינו בני עמנו, החרבים והקבצנים)

קורספונדנציה (בר-יוחאי)

ביבליוגרפיה ("החיים החדשים")

פנקס קטן

מעין גילוי-דעת

מכתבי סופר

קורספונדנציה (לסופר ד.ב. בל.)

אל החותמים והקוראים

מנדלי (ליובל השבעים שלו)

ל"מתכון לטובה"

הערה (ב"המעורר")

לעשרות חותמי "המעורר"

אורי-ניסן (מלים אחדות)

מלונדון, מלבוב וממקומות אחרים


ב. בלבוב (1908)

דפים מפנקס ספרותי א.

מן הספרות העברית (שיחות)

דפים מפנקס ספרותי ב. (רייזין)

דפים מפנקס ספרותי ג. ["ספרות" א']

דפים מפנקס ספרותי ד. ["העתיד"]

דפים מפנקס ספרותי ה. [גליציה]

מתוך הפנקס (עברית או ז'ארגון)

מעולם ספרותנו

ביבליוגרפיה ["אמנות וחיים"]

ביבליוגרפיה["העתיד היהודי"]

ביבליוגרפיה ["הפועל הצעיר"]

מהרהורי סופר

מתוך הפנקס ["השחר"]

מתוך הפנקס [יצחק כצנלסון]


ג. בארץ – שנתיים ראשונות (1909–1911)

בראשית פברואר 1909 עלה י"ח ברנר לארץ.

בראשית מרס 1909 הגיע לירושלים, כחבר לועד המערכת של עיתון “הפועל הצעיר”. בספטמבר 1909 עבר לגור בעין-גנים שליד פתח-תקוה ואחר כך ביפו. למעשה הוסיף להשתתף בעריכת עיתון “הפועל הצעיר”. ופירסם בו את רוב מאמריו ורשימותיו עד סוף תרע"א.

במשך השנתיים יצאו לאור סיפוריו: “אגב אורחא”, “בין מים למים”, “עצבים”, “מכאן ומכאן”.

תרגם דרמות של ג' הויפטמן – “מיכאל קרמר”, “אנשים בודדים”, “בעל-העגלה הנשל” – שהופיעו בקובצי “יפת”. תרגם ועיבד חוברות פופולריות בשביל הוצאת “לעם”. כן תרגם את “החטא וענשו” של דוסטויבסקי, תרגום שנשאר זמן רב בכתובים.


בפעם המאה (מפרפורי נפש אחת)

מהספרות והעתונות שבארץ ["חבצלת", "הניר", "הצבי"]

מהספרות והעתונות שבארץ [הספרות העברית בארץ ישראל]

רגשים והרהורים ["ברזל בברזל"]

מהספרות והעתונות שבארץ ["העומר"]

מהספרות והעתונות שבארץ ["העומר" ד']

מהספרות והעתונות שבארץ ["ניצוצות", "הפרדס", "החרות"]

מהרהורי קורא

רגשים והרהורים [על "מחפשי אלוהים"]

כתביו הציוניים של נורדוי (רצנזיה)

רגשים והרהורים [על העתונות הציונית]

רשמי שעה (מכתבי סופר)

סמולנסקין

ביבליוגרפיה ["תושיה", "מוריה", "ספרות", ברקוביץ]

מצרור כתבים ישנים (הרהורי קורא)

מן המשעול (שיחה ספרותית)

צרת הלשונות

יענק'ל הנפח (על הבמה העברית ביפו)

מתוך הפנקס [כתבי לילינבלום א']

בעתונות ובספרות [חג יובלו של בן יהודה]

בעתונות ובספרות [על חזיון ה"שמד"]

שאלה

לברור הענין

למערכת "הד הזמן"

בעתונות ובספרות ["טל", "תחכמוני", "לקט", "מול אוהל תימורה", "שלכת"]

בעתונות ובספרות ["ההסתדרות לתרבות", ז'יטלובסקי, שניאור]

בעתונות ובספרות [עם מותו של ל.נ. טולסטוי]

[מנדלי לדורנו – כלפי י' רבינוביץ]

מתוך הפנקס ["העברי", ברנפלד ולוריא; קונגרס לשם מה?]

ביבליוגרפיה ["ר' ישראל סאלאנטר", מאת ש' רוזנפלד]

ציונים [שלבים; לקובץ “יזכור”]

לעורכי "הפועל הצעיר"

הז'נר הארץ-ישראלי ואביזריהו (ממכתב פרטי)


ד. בירושלים (תרע"ב)

בתשרי תרע“ב, אוקטובר 1911, עבר י”ח ברנר לגור בירושלים, כמשתתף בעריכת המדור הספרותי של “האחדות”, שבועונה של מפלגת “פועלי-ציון”, ובמשך השנה פרסם בו את רוב רשימותיו.

הוציא לאור את “הגדת המות” של ל“א אורלוף, את “והיה העקוב למישור” של ש”י עגנון, ואת: “בצה” של צ’כוב בתרגומו של א"נ גנסין.

יחד עם ר' בנימין ערך את הקובץ “בינתים”.


על העיקר שאיננו (מתוך פנקס ישן)

האוהלה (מכתב מארץ ישראל)

דפים מפנקס פתוח

קצת על טשרניחובסקי (קטעים מהרצאה)

בחיינו ובעתונותנו (הפרעות באנגליה וכו')

רשימות ביבליוגרפיות (הורליק, "פרצופים ספרותיים")

רשימות ביבליוגרפיות (יהל"ל, "כשרון המעשה")

בחיינו ובעתונותנו (שני סעיפים וכו')

בחיינו ובעתונותנו (קצת אמרות וכו')

רשימות ביבליוגרפיות (לחובר, "אחד העם")

בחיינו ובעתונותנו (לקתה מידת הדין וכו')

בחיינו ובעתונותנו (דבר בעתו ובמקומו וכו')

בחיינו ובעתונותנו (ישועות ונחמות וכו')

בחיינו ובעתונותנו (לשאלת העבודה העברית וכו')

רשימות ביבליוגרפיות ("גלות" ליצחק קצנלסון)

רשימות ביבליוגרפיות ("ישימון" לדוד שמעונוביץ)

מפנקס קטן (ריקודין; שני "ממה-נפשך" כנגד אחד)

נושנות

בחיינו ובעתונותנו [על מערכת "מולדת"]

בחיינו ובעתונותנו [על עתונות ויהודים]

חוברת היובל של "השילוח"

רשימות ביבליוגרפיות ("גבעולים" לי. פיכמן)

רשמי ספרות

בחיינו ובעתונותנו [על השמד וההתבוללות]

בחיינו ובעתונותנו [מה בין יהודים לפולנים בפולין]

בחיינו ובעתונותנו [על "כל ישראל חברים"]

רשימות ביבליוגרפיות [סנונית]

רשימות ביבליוגרפיות [כתבי ויתקין]

רשמי קורא [דניאל שפרנוב מאת א קבק]

רשמי קורא [משירי אביגדור פאירשטין]

מפנקס קטן ["בארץ היהודים" לש"י אימבר]

במקום רצנזיה

רשימות ביבליוגרפיות ("זמרת הארץ")

רשמי קורא ("העברי החדש")

גם אלה אנחות-סופר (מפנקס בלה)


ה. מיכה יוסף ברדיצ'בסקי


ו. אזכרה ליל"ג


הערות


בירושלים (תרע“ג-תרע”ד)

למה רגזו? (מכתב מארץ ישראל)

קטנות גם גדולות ["א"י החדשה והישנה" למילר]

קטנות גם גדולות (“קבצני עולם”)

"רביבים" ג-ד (מאת המו"ל)

מתוך פנקסי

"כתבי יהושע ברזלי"

קטנות גם גדולות: [מה רוצה ש''י איש הורוויץ?]

"יפת"

ביבליוגרפיה (חוברת "ירושלים")

ביבליוגרפיה (ברקים לבן־אב"י)

ביבליוגרפיה ("בימי שבתי צבי" ליעקב וסרמאן)

ביבליוגרפיה ("ככלות הכל" לברגלסון) (נאך אלעמען לדוד בערגעלזאן)

"נתיבות" (רשימה ביבליוגרפית)

במקום הקדמה (ל"טיולים בעולם המשל והאגדה")

ביבליוגרפיה (התרבות הישראלית)

ביבליוגרפיה (אברהם משה לונץ. לוח־ארץ־ישראל)

משדה הספרות ( תולדות המקובלים, השבתאים והחסידים לדוד כהנא)

משדה הספרות ("דון יוסף נשיא" ליוסף קלוזנר)

משדה הספרות ("מולדת")

מתוך הפנקס: (על ה"חדר")

ביבליוגרפיה (“ספרותנו החדשה” לד"ר מ' רבינזון)

ביבליוגרפיה ("הצדה", קובץ זכרון לא.נ. גנסין)

ביבליוגרפיה ("מירכתי תבל" לצבי כשדאי)

ביבליוגרפיה ("הצעיר")

ביבליוגרפיה (״בני-משה״ לש. טשרנוביץ)

מפּקידה לפקידה

בְּעוֹלָמֵנוּ

מחיי ירושלים

מִתּוֹךְ הַפִּנְקָס [על אוניברסיטה יהודית]

מִשְּׂדֵה הַסִּפְרוּת [זהרורים, רשימה]

דפים מפנקס ספרותי ("די יודישע וועלט")

אבי הפובליציסטיקה שלנו (על חיי מ.ל. ליליינבלום)

טיולים בעולם המשל והאגדה


ח. הערכת עצמנו בשלושת הכרכים (תרע"ד)


ט. בימי מלחמת עולם (תרע“ה–תרע”ח)

בראשית תרע“ה, אוקטובר 1914, התקבל י. ח. ברנר כמורה בגימנסיה העברית “הרצליה”, ועבר, עם אשתו ובנו, לגור בתל־אביב. במשך שנת תרע”ו ערך את “בשעה זו”, קובצים לספרות ולעניני הישוב ¬– קובץ א' הופיע בשבט, קובץ ב' (מוקדש לח.נ. ביאליק) הופיע בסיון, וקובץ ג' ¬– באלול.

עם גירוש היהודים מתל־אביב, בניסן תרע"ז, ניטלטלה משפחת י. ח. ברנר תחילה לעין־גנים, ומשם לשפיה, לזכרון־יעקב ולגן־שמואל.

מפנקס [בפרוץ מלחמת עולם]

משדה הספרות [כתבי א.ז. רבינוביץ, ב']

האינטליגנציה מהי?

הספרות הפולנית בערב ימי המלחמה

משדה הספרות ["ספר המשתה" מאת אפלטון, הוצ. "יפת"]

מִשְּׂדֵה הַסִּפְרוּת ["מלחמת יהודה והגליל" לד. שמעונוביץ]

מִשְּׂדֵה הַסִּפְרוּת ["על יד הקיר" לא. ראובני]

י.ל. פרץ (אחר מיטתו)

נקרולוג [על קנטור וגולדין]

משדה הספרות: אלחנן קלמנסאן. היהדות והצעירים

נושנות [על עתונות "פועלי ציון"]

מֵאִגֶּרֶת

הנאמן (לדמות דיוקנו של ביאליק)

לשלום־עליכם

שניִם

הוּא, ווֹלְמַן

בן־אביגדור


כבערב ימי המלחמה

י. בימי הכיבוש הבריטי (תרע“ט–תרפ”א)

בתשרי תרע“ט, אוקטובר 1918, חזר י”ח ברנר לתל-אביב.

במשך שנים אחרונות אלה יצאו לאור סיפוריו: “המוצא”, “גזלנים” “אסונות”, “צוואה”, “מזל”, “עוולה”, ואחרי מותו – “הגאולה והתמורה”, “מהתחלה”.

בתרע“ט היה עוזר קבוע למערכת עיתון “הפועל הצעיר” ובו פירסם רוב רשימותיו. כן ערך את “רביבים” ו' – שהופיע באדר תרע”ט.

מראשית שנת תר"פ ערך את ירחון “האדמה” של “אחדות העבודה”, ובו פירסם כמעט כל מאמריו ורשימותיו.

השתתף בוועידת הפועלים בחיפה, חנוכה תרפ“א שייסדה את “הסתדרות העובדים”. משם יצא למחנה “גדוד העבודה” בכביש טבריה-טבחה, ובו הורה עברית לחברים. באדר ב' תרפ”א חזר לתל-אביב.

בכ“ד ניסן תרפ”א, 2 במאי 1921, נרצח.


מפנקס (לרגל הכניסה)

שרידי שיחות נושנות

בבואתם של עולי ציון בספרותנו

נוספות [על עתונות "פועלי ציון"]

משדה הספרות [חוברת "בנכר"]

משדה הספרות ["בלימה" לא. ביילין]

משדה הספרות ["הגליל"]

משדה הספרות ["ההלכה והאגדה" של ביאליק]

מתוך הפנקס [א. ליֶסין]

משדה הספרות [רבעון "העבר"]

מתוך הפנקס [א.י. שטיבל]

משדה הספרות [חוברת היובל של טשרניחובסקי]

רעיון העבודה בשירי טשרניחובסקי

"שתי אחיות" (של א. שטיפטר)

"זכרונות גרשוני"

במקום רצנזיה (“לשאלות הישוב החקלאי”)

בענינים שונים (הערות)

משדה הספרות ["מורים" מאת י. אפטושו]

משדה הספרות ["מקרן זווית"]

משדה הספרות ["גבולות"]

משדה הספרות ["מחברות הקק"ל"]

משדה הספרות ("ר' שלמה נגיד" לשלום אש)

בדבר "האדמה"

עליות וירידות

אוטופיות ואוטופיסטים

ציונים א' (מות בוסל; בנגב; מרחוק; יובל נורדוי)

ביבליוגרפיה ("חלומו של מאקאר" לקורולנקו)

ביבליוגרפיה (אבות ובנים לטורגניב)

ביבליוגרפיה ("הגט" לש. בן-ציון)

ביבליוגרפיה (יהואש)

מחוץ ומבית

ציונים ב' (בשבחה של ארץ ישראל; משלחת; עבודה או צבאיות?; חיקוי או עצמיות; יפו או ירושלים?; דמעות פייטן; יעקב דינזון)

ביבליוגרפיה ("מקלט")

ביבליוגרפיה ("חיי הרצל" לבריינין)

ביבליוגרפיה ("מארכס והיהדות" לז. רובשוב)

ביבליוגרפיה ("באש ובחרב" לסנקביץ)

ביבליוגרפיה ("אינגבורג" לקלרמן)

ביבליוגרפיה (״מעברות״)

ביבליוגרפיה ("מזרח ומערב״)

ביבליוגרפיה ("פירכוסים" לי. הר־אבן)

ציונים ג' (מפי איש-העתון; התפעלות ומוסר-השכל; חזון הימים והעתים; על יד מיטת הגוסס; בפנים; אי-נורמליות; כרוז לאיחוד; נחמן סירקין)

ביבליוגרפיה ("ערכים")

ביבליוגרפיה ("מושבי עובדים" לא.ל. יפה)

ביבליוגרפיה (“אוטופיה יהודית” מאת מ. מייער)

ביבליוגרפיה ("תחית עם ישראל" לרוטנברג)

ביבליוגרפיה ("קובצים סוציאליסטיים יהודיים")

ציונים ד' (אחרי מות; האבדה המוחזרה; "המחנה הנשאר"; דאגה ותקלה; "שפע"?; מפ.ס.ס.א.פ.פ.צ.; על עסקי טרמינולוגיה; הטוב והרע)

לפנים ולאחור (דפים מכתבי סופר)

ציונים ה' (ה"תכלית" בלי "תכלית"; "השגות"; סמיכת הפרשה; פרובלימה; המשך; נוספות; קיצוניות; שיתוף הפעולה; טעות-סופר או טעות-הנהלה; אנקיטה)

במקום ביבליוגרפיה

ציונים ו (אהרון שֶר)

תל-חי

יוסף טרומפלדור

מפנקס (שני גליונות "התורן" האחרונים)

לעניננו

ציונים ז' (מספר "שופטים"; "בין שני אריות"; מ"ספר האגדה"; ושוב אין הנדון דומה לציטטה; עולם כמנהגו; גילוי וכיסוי; מתל-חי לירושלים; צידוק הדין; שלהי-ניסן; אחרית-דבר)

מפנקס [ההתעללות]

ציונים (לז'בוטינסקי וחבריו)

ציונים ח (טקט; הסכנה האמיתית; אניקדוטה; סקאנדאל; מתעלפים ופרחים; ובמחנה צעירינו?; קו-אור?; עזרת-אחים ואבק פוליטיקה; ועוד קצת “ביני לבין חמי”)

ציונים [שיירים] (מאמריסטיקה; רזיגנציה; ועידת "אחדות העבודה"; קרן הגאולה; על דאטפת; טאקט; רעיונות)

שאיפה

מן העתונות היהודית

במקום נאום

בשולי גליונות הפואמה

ציונים י'-י"א (שתי שאלות; הפועלים עצלים – ובעל הבית דוחק; וזאת – מלים אחדות – לבן־יהודה; חג בדוי; ינָתן דבר פועלי ארץ־ישראל בידי פועלי ארץ־ישראל)

מאת העורך

ציונים יב (רישעות)

ביבליוגרפיה (התנועה הערבית לי. בן־צבי)

רשמי שעה (חילול־שבת, אזהרה מפני הבולשביקים היהודים ועניינים אחרים)

רִשְׁמֵי שָׁעָה (ידיעה מכתב־העת "פוֹרוואֶרטס")

מִפִּנְקָס (שני מפגשים עם בני הארץ)

w מכתבים

 

אגרות י"ח ברנר

תל אביב: דבר, תש"א

איגרות י"ח ברנר

כל כתבי י“ח ברנר, כרך ג', [תל אביב]: הקיבוץ המאוחד; תשכ”ז 1967

איגרות ש“י עגנון אל י”ח ברנר

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"ח

חליפת אגרות: תרס“ז-תרפ”א / מיכה יוסף ברדיצ’בסקי (מ.י. בן גריון), יוסף חיים ברנר

חולון: בית דבורה ועמנואל, תשמ"ד

מכתבי י“ח ברנר בתוך “מסוד חכמים: מכתבים 1909–1970: עגנון, ברנר, ביאליק, לחובר, כצנלסון, סדן” / ש”י עגנון

ירושלים ותל אביב: שוקן, תשס"ב 2002

v עיון

 

האדם והטבע (פורסם תחת השם “ב. זעירא”)

יפו: הוצאת לעם, התר"ע

ערכים

הובא לדפוס ע“י מ. קושניר, תל אביב: הוצאת המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בארץ-ישראל, תרצ”ד

s יצירות מתורגמות

 

האורגים: חזיון משנות הארבעים / גרהרט הופטמן

ירושלם: אחדות, תר"ע

אנשים בודדים: דרמה בחמש מערכות / גרהרט הויפטמן

יפו: יפת, תרע"ב

בעל העגלה הנשל: חזיון בחמש מערכות / גרהרט הויפטמן

יפו: יפת, תרע"ג

הר הקרח: (ספורי מדע מימים קדמונים) / יוהנס ב' ינסן

יפו: דפוס א' אתין, תרע"ד

החטא ועונשו / פיודור דוסטוייבסקי

תל אביב: שטיבל, תש"ך

בעל הבית והפועל / לב טולסטוי

תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור, תשל"ה 1975

סבסטופול / לב טולסטוי

מיכאל קְרַמֶר: דרמה בארבע מערכות / גרהרט הויפטמן (האופטמן)

הזכייה הגדולה / שלום עליכם

היהודים בזמן הזה: מחקר סוציאלי־מדעי / ארתור רופין

אודיסה: מוריה, תרע"ד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף חיים ברנר

הקלידו

 • אביבית גור-ארי
 • אודי יוליס ז"ל
 • איילת עוז
 • אילנה רונן
 • איריס חנימוב חסון
 • אירית חיל
 • אמה
 • אסף ברטוב
 • אסתר ברזילי
 • בארי צימרמן
 • בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה פריד
 • ג’ודי בנימין
 • גליה גזית
 • גליה חן
 • גלית אקסלרד
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • חיים לוי
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • חני סלע
 • טוני חפץ
 • טל פרי
 • יהודית גלדמן
 • יעל בהרב
 • יעל זאבי
 • לאה ברזילי
 • לדה מרינין
 • לי רוטברט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • מרים ינאי
 • מרים מאיר
 • נאוה שגיב
 • נועה הורן
 • נילי אפשטיין
 • נעמי דייגי
 • נעמי נמרוד
 • סוניה הרטמן
 • סמדר רגב אגמון
 • עדינה קופלמן
 • עודד ורמל
 • עמירה ביידר
 • עפרה רגב
 • ערן גרף
 • צחה וקנין
 • קרן שוסטר
 • רבקה חן
 • רוני גבעתי
 • רותי בראל
 • רית רביד
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • תמי דומאי
 • תמר קליין

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • ויטנברג רחל
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • ערן גרף
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שלי אוקמן
 • שמרית לאופר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
יצירות בַּמאגר על אודות היוצר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף חיים ברנר

הקלידו

 • אביבית גור-ארי
 • אודי יוליס ז"ל
 • איילת עוז
 • אילנה רונן
 • איריס חנימוב חסון
 • אירית חיל
 • אמה
 • אסף ברטוב
 • אסתר ברזילי
 • בארי צימרמן
 • בלהה ארגון
 • בני סורקין
 • ברוריה בן ברוך
 • בתיה פריד
 • ג’ודי בנימין
 • גליה גזית
 • גליה חן
 • גלית אקסלרד
 • דליה יעקבי
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • הניה וילף
 • חיים לוי
 • חנה טל
 • חנה מורגנשטרן
 • חני סלע
 • טוני חפץ
 • טל פרי
 • יהודית גלדמן
 • יעל בהרב
 • יעל זאבי
 • לאה ברזילי
 • לדה מרינין
 • לי רוטברט
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מרגלית נדן
 • מרים ינאי
 • מרים מאיר
 • נאוה שגיב
 • נועה הורן
 • נילי אפשטיין
 • נעמי דייגי
 • נעמי נמרוד
 • סוניה הרטמן
 • סמדר רגב אגמון
 • עדינה קופלמן
 • עודד ורמל
 • עמירה ביידר
 • עפרה רגב
 • ערן גרף
 • צחה וקנין
 • קרן שוסטר
 • רבקה חן
 • רוני גבעתי
 • רותי בראל
 • רית רביד
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל
 • תמי דומאי
 • תמר קליין

הגיהו

 • אביבה רוסט
 • גדעון ביגר
 • דליה יעקבי
 • דרור איל
 • ויטנברג רחל
 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • ערן גרף
 • צחה וקנין
 • רחל ויטנברג
 • רינה רוזן
 • שלי אוקמן
 • שמרית לאופר