רקע
יצחק בן־דור
הכתפים הנושאות שני הדגלים

– – – שנים רבות של עבודה משותפת בתנועה הציונית הוכיחו למבקרינו, כי הכתפיים הנושאות את שני הדגלים החזיקו ברמה את הדגל הציוני יותר מאשר המלהגים בשם מוניזם ועוסקים במילול או בהרסנות. פג כוחו של הנימוק על שניות ונתברר, כי החשבון אינו חשבון פיסי כלל וכלל. לא המשקל הפיסי של מוטות הדגלים הוא המכריע. ותוספת תביעה עצמית ותוספת חומרה בעקרונות חברתיים אינן מחלישות את כוח־הפעולה ואינן מדלדלות את העצמה האנושית והתנועתית, אלא להיפך. אין לך ציוני נאמן שלא יעריץ בעומק־לבו, אם גם לא יגלה במו־פיו, את העבודה הציונית של הסתדרות־העובדים ושל תנועת־העבודה בכלל. בעומק־ליבם החליטו מתנגדינו הימיניים. כי גם להם אין עמידה בלי איגוד־פועלים ומכאן התעשיה הפורחת של איגודי פועלים, שמספרם כבר הגיע לעשרה, מחוץ להסתדרות העובדים הכללית.


זוכרני, שיריבינו מהימין היו טוענים: איכה ניתן לסוציאליסטים הללו חלק ונחלה בהנהלת הענינים הציוניים, והם אינם יודעים כלום בהלכות־משק והם אינם מאמינים בעיקרון “הקדוש”, שהריוח הוא קודש לבעלים פרטיים. אמנם, את הפסדי המשק ישא העם כולו ויסבלוהו ההמונים, אבל הריוח והבעלות וזכות־הדעה הם אך ל“יזמה הפרטית”, כלומר למספר תקיפים. ואשרינו שתקופת הויכוח על זה כמעט שהיא נחלת־העבר בשביל רבים מנאמני בית־הציונות. תנועת־העבודה, בשנות מאמציה הפנימיים, בשנות גיאותה המוסרית, בתקופות התחנכותה למוסר חברתי וציבורי גבוה, הספיקה להראות לישראל ולגויים מופת ביצירה משקית־חברתית. והלואי שתקופת ההתעמקות הפנימית בתנועת־העבודה תאריך עוד שנים. לא נרבה כאן בהשואות. הן ידועות. אין מי שיכחיש כיום, כי תנועה חברתית בריאה יודעת ליצור חיים משקיים על יסוד תועלת־הציבור, ומשקיה יהיו בריאים יותר מאשר המשקים שבסיסם הוא הבצע או רשות־היחיד בלבד. כיום לא יטען אדם נבון נגד ההסתדרות שהיא מפגרת ביצירת חיי המשק.

10.1.40

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות