רקע
ישורון קשת
המעין והים
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: ירושלים: ראובן מס; 1966

את היהדות (המעין) עזבנו, אל האנושון (הים) לא באנו. אנחנו דור המדבר. דוקא אנחנו, אלה שרצו לחדש את היהדות על ידי אנושיות, אלה שטעו לחשוב כי אפשר לעשות זאת מלבר, להתחיל מן התנאים, טעו מפני שהלך־המחשבה החמרני של העולם המודרני הטעה אותם לראות בתנאים – אלה הנגלות המוחשים היחידים שבחיים – את התנאי, את העיקר, שהוא תמיד רוחני וסמוי מן העין.

מה טראגית ומה עלובה מנת חלקנו! יהדות אמיתית כבר אין לנו; אנושיות אמיתית עדין אין בנו.


המלצות קוראים
תגיות