רקע
ישורון קשת
מדרגות
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: ירושלים: ראובן מס; 1966

שלוש מדרגות – שלושה דורות – בכל תהליך־התבוללות יהודי. דור ראשון, דור המסורת האחרון העומד על סף ההתבוללות, עדיין אינו משקר לא לעצמו ולא לנכרי אשר בסביבתו: הוא קרבן ההכרה הטראגי, החוק הפיסי האומר, כי הכלי המתרוקן מתוכנו מתמלא תוך כדי כך מתוכנו של הכלי הסמוך, שאליו הוא מחובר. דור שני – משקר לנכרי, אך אינו משקר לעצמו. דור שלישי – משקר לעצמו ומשקר לנכרי שבקרבו הוא יושב.

מכאן ואילך מתחילות המדרגות השונות של הטמיעה, הכל לפי מדרגת שני היסודות הללו, כלומר – שני מיני השקר: כלפי עצמו וכלפי הנכרי. הכל תלוי בזה, אם משקר לעצמו יותר מאשר לנכרי, כמו רטנאו, גיאורג בראנדס, יעקב ואסרמן, או משקר לנכרי יותר מאשר לעצמו, כמו יוסף פלאוויוס, טרוצקי, לאסאל ובנות מנדלסון ואפילו היינה וקונסטאנטין שפירא ורבים אחרים.


המלצות קוראים
תגיות