רקע
שמואל הנגיד
[רעיה צבי]

— — ∪ — — —∪ — — —∪ — // — — ∪— — —∪ — — —∪ —

רַעְיָה, צְבִי מִבּוֹר־שְׁבִי־הַתְפַתְּחִי1? // רֵיחַ בְּגָדַיִךְ לְבַשְׂרוֹ שַׁלְּחִי!

הַבְמֵי אֳדָמִים2 תִּמְשְׁחִי שִׂפְתָיְכִי // אוֹ דַם עֳפָרִים3 תִּמְרְחִי עַל הַלְּחִי?

דּוֹדִים4 לְדוֹד5, תַּגְמוּל אֳהָבָיו, תִּתְּנִי, // רוּחִי וְנִשְׁמָתִי6, מְקוֹם מָהְרֵךְ7, קְחִי!

לֵב בִּשְׁתֵּי עֵינַיְכִי אִם תִּפְלְחִי — // בַּאְחַד עֲנָק מִצַּוְּארוֹנַיִךְ יְחִי8!  1. צבי מבור שבי התפתחי – האם תשחררי את חושקך ממאסר חשקך. על פי שמות יב כט: עד בכור השבי אשר בבית הבור; ישעיה נב ב: התפתחי מוסרי צוארך שביה.  ↩

  2. הבמי אדמים – האם במים עשויים מאבני אודם.  ↩

  3. עפרים – החושקים.  ↩

  4. דודים – אהבים.  ↩

  5. לדוד – לי.  ↩

  6. רוחי ונשמתי – על פי איוב לד יד: רוחו ונשמתו.  ↩

  7. מקום מהרך – במקום המהר שעלי לתת תמורתך.  ↩

  8. באחד ענק מצורוניך יחי – יקום לתחיה על ידי ענק (רביד) אחד מצוארך. על פי שיר השירים ד ט: באחד ענק מצורוניך.  ↩

המלצות קוראים
תגיות