רקע
גרשום שופמן
אלוהים
xמוגש ברשות פרסום [?]
lפרוזה
פרטי מהדורת מקור: דביר ועם עובד; תש"ך 1960

צעדנו שנינו בצהרי מאי דרך אפרים ושדות וחורשות.

– אבא, אני רואה את האלוהים בשמים!

– היכן?

– שם, שם, הלבן…

– היכן?!

– אבל שם… אינך רואה?!

– איני רואה, עוללי.

– אתה אינך רואה מאוּמה!


המלצות קוראים
תגיות