רקע
ס. יזהר
בגין מבקש מאש"פ
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: כתב יד, יולי 1981 (משוער); יולי 1981 (משוער)

כשמסלקיּם מהודﬠת הממשלה את המלים המתביישות, ואת התחכמויות הניסוחים הﬠוקפים, ﬠם תירוצי הסחור־סחור – מוצאים כי לא יאומן, אבל ממש כך: ממשלה בגין ביקשה הפסקת־אש מאש"פ.

וכך, לאחר יהירות “היזמה המונﬠת”, לאחר גאוות “ההפצצות המאסיביות”, לאחר הצלחת “הפצצות התשתית”, של המחבלים ושל מיפקדותיהם – לרבות הפצצות נשים וילדים – מבקשת הממשלה שיפסיקו, כי כבדה ידם עלינו.

יש לומד ליקחו קודם־מﬠשה במחשבה תחילה; ויש לומד ליקחו לאחר־מﬠשה, במכות מכאיבות ובחיי אדם.

האמנם למדה הממשלה הזאת? האמנם תדﬠ ללמוד, כי – הפצצות אינן תחליף למדיניות, וכי שימוש בכוח אינו בא במקום חכמת הרואה את הנולד?

בגין מוכרח ללכת.

לא בגלל הפסקת האש. אלא בגלל הדלקתה. הוא שהדליק והוא שניבהל מן הדליקה.

ﬠליו ללכת.


יזהר סמילנסקי, טיוטה, יולי 1981 (משוער)

המלצות קוראים
תגיות