רקע
דוד בן־גוריון

י"ז בתמוז – 21 ביולי 1951


אני פונה הפעם לכל אלה הרוצים שאעמוד בראש ממשלת ישראל גם בכנסת השניה.

ידעתי כי מספר עסקנים ומנהיגים כגון מר מנחם בגין, האדון הנכבד ש. מיקוניס, ד"ר משה סנה וראשי “האיחוד האזרחי”, הקוראים לעצמם עכשיו בשם “ציונים כלליים”, רוצים להרחיקני מממשלת ישראל; יש להם הזכות הגמורה לכך. כל אלה יצביעו כאשר יצביעו ואין לי כל ענין וזכות להתערב בדבר.

אולם ידעתי גם ידעתי, כי יש לא-מעטים בקרב חברי המפלגות השונות – מפ"ם, ציונים כלליים, פרוגרסיביים, דתיים, ועוד יותר – בקרב הציבור הבלתי מפלגתי מכל החוגים והעדות, הרוצים שאוסיף לעמוד בראש ממשלת ישראל. לאלה אני רואה חובה לעצמי להגיד הדברים הבאים:

לעמוד בראש ממשלת ישראל היא לא רק זכות, אלא חובה ואחריות כבדה; אחריות זו מותנית גם בכושר אישי וגם בנאמנות לדרך. מיום בואי ארצה, זה ארבעים וחמש שנה, הלכתי בדרך אשר בחרתי והאמנתי בה, דרך הציונות החלוצית, וממשלה אשר תלך בדרך הסותרת לדרכי – לא אשתתף בה.

דרך ההשתלבות של מפ"ם בקומינפורם מתנכרת לקיומן של תפוצות הגולה ותביעות העליה והבנין בארץ.

הציונים “הכלליים” מתעלמים בכל התעמולה שלהם מצרכי הבטחון והעליה וקשייהם המרובים. ה“משטר” שהם רוצים להשליט במדינה יביא לידי חוסר עבודה, להתחדדות מסוכנת של יחסי מעמדות בתקופה זו, לקיצוץ העליה, למחסור ורעב בקרב העולים, לערעור בטחונה של מדינת ישראל.

דרכי שתי המפלגות הללו, כפי שנתבהרו בתקופה האחרונה, פסולות לדעתי לחלוטין. זכיתי לעמוד בראש ממשלת ישראל מאז היותה ועד היום. היה אדיר חפצי ללכד ולאחד סביב המפעל ההיסטורי, המוטל על דורנו, כל המפלגות והסיעות הרוצות ומוכשרות לשאת בעול.

בממשלה הזמנית השתתפו מלבד חברי מפלגתי – גם מפ“ם, “הכלליים”, המזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל, הספרדים, הפרוגרסיביים. עם קום הממשלה הנבחרת הראשונה, סרבו “הכלליים” ומפ”ם לשאת בעול. קיימתי מתוך מאמצים קשים קואליציה מצומצמת יותר במשך שנתיים. על יסוד תכנית-פעולה מוסכמת. כשגברה ההתרוצצות הפנימית בין חלקי החזית הדתית – נתפרדה גם קואליציה מצומצמת זו, ולא נראתה דרך אחרת אלא לפנות לעם ולסדר בחירות לפני זמנן – לשם הקמת ממשלת-רוב יציבה ונאמנה.

בארבע השנים הבאות נעמוד במבחן החמור ביותר, אם השלום בעולם, או בסביבתנו, חלילה, יפגע. בארבע השנים האלה ניתבע למאמץ כביר למען נמשיך בקיבוץ גלויות ונבצר עצמאותנו מבית ומחוץ. ארבע השנים הבאות לא יפלו בחומרתן ובגדלותן משלש השנים האחרונות, אשר שינו כל מהלכה של ההיסטוריה היהודית.

יש מבטיחים ישועות קלות ומהירות: – הצבור צריך רק להצביע בעד בעלי-ההבטחות, והכל על מקומו יבוא בשלום. אין חלקי עם מבטיחים אלה. לא האמנתי אף פעם ב“ציונות קלה”. לא פיזרתי הבטחות, אלא תבעתי מאמצים. האמנתי בגדולות – והן באו; ואני מאמין בגדולות ונצורות, ואני בטוח שתבאנה, אבל רק אם נתמיד במאמצים מתוחים ונאמנים, אם ניאזר בעוז-רוח ובכושר ממלכתי ומלחמתי, אם נהיה נכונים לסבול ולשאת בעול. המבטיחים גאולה קלה בלי חבלי-גאולה הם מתעתעים ומפיחי-כזבים.

אני פונה במיוחד לנשי ישראל: אתן, יותר אולי מכל חוג אחר בעם הענקתן לנו חירות ועצמאות, כי אתן נתתן לעמנו בנים ובנות, שלחמו בגבורה עילאית על שחרור המולדת. כאמהות וכעקרות-בית אתן אולי סובלות יותר מכל אחד מחבלי-העליה וקשיי הבטחון. אל תתנו יד למחבלים ולמתנכרים, אשר יערערו את הנצחונות המפוארים של בניכן ובנותיכן. אל תצפו להבטחות-שוא מצדי, – אבל רק תנועת-העבודה החלוצית נאמנה על כך, שתעשה מאמצים יעילים לעמוד לימינכן בכל עת. המושיטים לכן הבטחות קלות וכוזבות – מתנכרים לעתיד בניכן ובנותיכן.

כל אשר השגנו – והשגנו גדולות אשר לא ידענו זה אלפי שנים – בזכות עבודתנו הקשה השגנו, וטרם התגברנו על הקשיים העצומים, הפנימיים והחיצוניים, הכרוכים בקיבוץ גלויות ובשמירת עצמאותנו. ודרושה לנו אחדות מכסימלית, אחדות של אמת, אחדות של דרך וחזון משותפים.

המפלגות המטיפות למשטר של מיעוטים כמשטר אידיאלי במדינה, אינן כנות וישרות עם עצמן. אין אף סיעה ומפלגה אחת שאינה רוצה להיות רוב; אין שום רשימה קוראת לבוחרים להניח אותה במיעוט. משטר קואליציוני של מיעוטים שאין להם דרך משותפת, אינו אלא משטר של סחיטות וחוסר-אחריות, וגורם לזעזועים בלתי-פוסקים במדינה. מדינתנו הצעירה מוקפת אויבים, ועמוסה משימות קשות מאין כמוה. היא זקוקה ליציבות, לאחדות, לרוב נאמן וטבעי.

לא אומר כי משטר-מיעוטים קואליציוני יחריב, חלילה, את המדינה, אבל אני אומר במלוא אחריותי והכרתי כי משטר-מיעוטים יחבל בכושר הבטחון והעצמאות והיצירה של המדינה, ורק ממשלה הנשענת על רוב נאמן, תצליח לתקן כל הטעון תיקון, ותעמוד במבחנים החמורים הצפויים לנו בעתיד הקרוב. רוב נאמן הוא רוב המאוחד בדרכו.

ואני פונה לכל אלה הרוצים להעמיד אותי גם להבא בראש הממשלה – להעניק לרשימת מפלגת פועלי ארץ ישראל, שיש לי הזכות לעמוד בראשה, מאנדט ברור: רוב בעם ובכנסת.

כל הרוצה שאעמוד בראש הממשלה והוא בא לפסול דרכי ודרך חברי – אינו אלא סותר את עצמו. אין דבר בעולם אשר יטה אותי מהדרך שהלכתי בה כל חיי, הדרך אשר, לפי עניות דעתי, הביאה אותנו עד הלום: טיפחה עבודה ושמירה עברית, הקימה את המדינה, הנחילה ניצחון לצבאנו, פתחה בקיבוץ-גלויות, בנתה הארץ בתנופה רבה, גייסה הון לאומי, פרטי, ממשלתי ובין-לאומי, בממדים רחבים.

הדרך שעל פיה תיכון ממשלה יציבה הותוותה במצע של מפלגת פועלי ארץ-ישראל בקווים כלליים. היא הדריכה פעולתה של הממשלה עד עכשיו, היא שהעלתה 650.000 יהודים בשלוש שנים, בנתה 300 ישובים, קיימה תעסוקה מלאה, ביצרה כיבושי מעמד הפועלים, הבטיחה פרנסה לחוגים עממיים (בעלי-מלאכה וסוחרים זעירים) והעלתה כוח בטחוננו.

אני מאמין באחדות האומה. ואני בטוח שהרוב הגדול של העם מאוחד בבעיות-היסוד: בטחון המדינה, קיבוץ-גלויות, בנין המולדת, חירות, שוויות ופרנסה לכל איש ואשה בישראל.

אם יובטח לרשימתי רוב יציב ויוטל עלי לעמוד בראש ממשלת ישראל, נפעל לפי קווי-היסוד שסומנו במצע מפלגת פועלי ארץ-ישראל, שתמציתם היא:

1) התמדת עליה רבתי למען נגיע בסוף ארבע השנים לשני מיליון יהודים במדינה;

2) הכפלת הישובים החקלאיים;

3) בטחון כלכלי לתושבי המדינה: לפועל, לחקלאי, לפקיד, לעובד-הרוח, לעקרת-הבית, לבעלי-המלאכה, לבעלי-התעשיה, לסוחר;

4) שיכון עממי;

5) שוויון מלא – אזרחי, מדיני, כלכלי, חברתי ותרבותי – למיעוט הערבי, ובכלל שוויון בזכויות ובחובות לכל תושבי המדינה בלי הבדל גזע, לאום, דת ומין;

6) טיפוח הערכים החלוציים בנוער ובעם לשם כיבוש השממה ויישובה, עזרה לקליטת העליה, כוננות להגברת בטחון המדינה, ערכי העבודה ועזרה הדדית;

7) דאגה לכיבושים המקצועיים של המעמד העובד שיהפכו לנכסי צאן-ברזל של המדינה על-ידי שורה של חוקי עבודה ובטחון.

לקיום תכנית זו ולתיקון הליקויים הקיימים, על הממשלה החדשה יהיה שומה לדאוג באופן מיוחד לשלושה דברים, המחייבים, לדעתי, טיפול ושקידה נמרצים:

א) בטחון המדינה;

ב) שיפור המנגנון הממלכתי ויעולו.

ג) שיפור המנגנון הממלכתי ויעולו.

אני רואה, כמקודם, דבר הבטחון בראש דאגותינו. הסכנות לקיומנו ולשלומנו לא פסקו ולא פחתו בתקופה מסוערת ומסובכת זו בעולם, ומי יודע אם לא גדלו. אין יודע מה ילד יום. רק חרש אינו שומע רעידת-האדמה סביבנו. וכמקודם יש להקדיש מאמצים מתמידים ועליונים לשכלול כוחות הבטחון ולכוננותנו הצבאית – מבלי להרפות במאמצים לחיזוק השלום בעולם ובמזרח התיכון. אל יקר בעינינו כל קרבן ומאמץ הדרוש לבטחוננו, בו תלוי הכל.

איני בטוח שבמשך ארבע השנים הבאות נגיע לעצמאות כלכלית מלאה כלומר – לאיזון גמור של היבוא והיצוא מבלי להיזקק להון מן החוץ. אולם עלינו להגיע בזמן זה לידי בצרון ובטחון כלכלי, גם של הכלל (המדינה) וגם של הפרט (כל איש ואשה בישראל),

עלינו לשקוד על אספקה מסודרת יותר ורווחה גדולה יותר, לעקרות-הבית, ולהמוני העם בכללם – לפועלים, לחקלאים, לפקידים, לבעלי-מלאכה, לסוחרים זעירים, לעובדי-רוח. ולשם כך עלינו, להרחיב בממדים גדולים ובקצב מהיר שטחי החקלאות, למען נספק מזוננו העיקרי מתוצרת המדינה, ונכין עודף ניכר לעיבוד תעשייתי וליצוא. עלינו לשכלל ולהרחיב את התעשיה – בציוד חדיש, במינהל יעיל, ביחסי-עבודה תקינים, בהגברת היצור ופריון-העבודה ובהשבחת טיב התוצרת, לא על-ידי שיטת השעה, אלא על-ידי שיפור שיטות ההנהלה והעבודה וניצול כיבושי המדע והטכנולוגיה.

כל מעמדנו ורמת-חיינו תלויים בכושר העבודה וברמת-התפוקה שלנו בכל ענפי המשק.

למטרה זו תיקבע מועצה כלכלית בסמכות מייעצת על-ידי ראש הממשלה. המועצה תורכב מכל החוגים והארגונים הכלכליים בסקטור הפרטי והשיתופי (בחרושת, בחקלאות, במלאכה, בבנין, במסחר, בימאות ובתחבורה). מועצה זו תדון על כל הבעיות המשקיות של המדינה, כפי שהן מתעוררות בממשלה ובכנסת, תברר דרכי יעול המינהל והעבודה והאמצעים להגברת התפוקה. למועצה זו תהא גם זכות היזמה להביא לממשלה הצעות ותכניות לפיתוח, והיא תברר קובלנות וטענות על קיפוח והפליה.

מובן מאליו, שקיום המועצה לא יגרע במאומה מסמכות הכנסת והממשלה, אלא תשמש להן לעזר וליועץ.

ועדת שרים, בראשות ראש הממשלה או סגנו, תתאם הפעולה המשקית של משרדי הממשלה בכל שטחי הכלכלה והכספים. דבר זה יעָשה בתוך מסגרת האחריות המשותפת של הממשלה כולה.

בארבע השנים הבאות עלינו לעצב דמותה הפנימית של המדינה – לתת מערכת של חוקי-יסוד, ליעל המנגנון הממלכתי ולשפר השירותים הציבוריים. נעשו רבות בשטח זה בשנתיים הקודמות, אבל לא במידה מספיקה ולא בלי ליקויים.

יש להצטער על ההשמצה הסיטונית של פקידות המדינה. עובדי המדינה בכללם עושים עבודתם באמונה, אבל אסור להתעלם מהליקויים והפרצות, ויש לתקנם ביד חזקה, בלי משוא-פנים פוליטי, ובלי כניעה לסחיטות סיעתיות.

הממשלה, שאעמוד בראשה, תביא לכנסת השניה חוק מיוחד על עובדי המדינה, תנאי-שירותם, זכויותיהם, וחובותיהם, אשר יבטיחו קבלת פקידים ללא פניה פוליטית, אלא על פי כושר אישי, ועל יסוד בחינה אובייקטיבית; חוק אשר יעניק לעובד המדינה בטחון ותנאי-עבודה הוגנים, אבל גם יזקיק אותו לשירות נאמן ויעיל, למשמעת ולדיוק בעבודתו, ולהליכות נאות עם הציבור.

מלחמה נמרצת תיערך נגד כל מיני “סחבת”. – לשם כך תתואם הפעולה של משרדי הממשלה המטפלים באותו ענין, ותינתן הסמכות לעובדים אחראים לפעול על דעתם במהירות הדרושה לטובת הקהל, ותבוטל הפורמליות הביורוקרטית שאינה הכרחית למילוא השירות.

ארגון כוחות הבטחון והמפעלים הענקיים של שיכוני עולים וישובי עולים והרחבת החקלאות והתעשיה הוכיחו שאנו מוכשרים לסדר שירותים יעילים.

בארבע השנים הבאות יפלו הכרעות גורליות בעולם ובארץ. מדינת ישראל תעמוד במבחן – אם תוצג בראשה ממשלה יציבה ונאמנה; ואני פונה לכל אלה הרוצים שאמשיך לעמוד בראש ממשלת ישראל – להעניק לרשימתי רוב בטוח ויציב בעם ובכנסת, – למען תתמלא השליחות הכבדה והגדולה במיטב היכולת והאחריות.

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 35587 יצירות מאת 1816 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־28 שפות. העלינו גם 12120 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!