רקע
שאול טשרניחובסקי
מכתבי טשרניחובסקי 6

 

8.6    🔗

ברלין.

Chrrlbg1. V, Berlin, Suarezstr. 12.

כתבתי איזה אגדות לילדים, ביחוד עלו לי: “זבובים”, “מועדים לשמחה”, “שעור בחשבון”.2

יוסף יקירי,

ראוי אתה לנזיפה. וגם קויתי, כי אגדף אותך ודוקא בביתך, אולם רואה אני שתקותי לא תתקיים ­ואני לפסח זה נשאר כאן.

על שלשה מכתבים עתה חיב לי תשובה: על מכתבי – מענה על מכתבך שלך, על מכתב שני, ששלחתי לך אני עם כל הנערים – הסטודנטים" מִיֶנָה ועל גלויה מִוַימָר מביתו של גיטֶה. אבל קורא אני ב“ארץ” שאתה עובד באוניברסיטה, קורא הרצאות, אם כן בודאי שמתוך רבוי עבודה זו אינך רוצה או אין לך פנאי לכתוב לי; כמובן בשביל לדעת אל נכון מה שלומך – אין זה מספיק כלל וכלל.

אני שוב קראתי את אותם חלקי “ההיסטוריה” שלך שיש בידי. כתוב יפה! והמונוגראפיה הקטנה ע"א בן גבירול בודאי שיפה היא.

ולכתוב אתה צריך לי – והרבה, כי הרבה יש לך להודיע. אם אני אינני יכול להודיע לך הרבה, ועאכו“כ3 שדברים משמחים, הלא תעשה זאת אתה. שוב יש לתקוה, שנגש להדפיס את ה”אילידה" ומאוד מאוד הייתי רוצה שהמבוא יהיה כתוב בידך. לא צריך יותר מגליון א" דפוס – אבל מועט המחזיק את המרבה.

כתבתי סריה שלמה “אודסא שמתה”: מנד“לי מו”ס, ד"ר פוריעס, פרופ' הוכֱמַן, סטודנטים (שינקין, אהרונוביץ, וסילבסקי); לילינבלום, איש נעמי, ש. פרוג, לינצקי, רחומובסקי, דוד כהנא. ויש לי עוד בדעתי לכתוב.

סריה זו מסרתי כבר לה“טאג” ותופיע קודם בתרגום אידיש.

יש לי מספר ספורים קטנים: “אוֵדֵיס..!”, “המפתח”. ושני ספורים גדולים לערך – הולכים ונוצָרים.

תשאל, ומה בענין שירים גדולים? אינני ממהר להשלים אלה הדברים שישנם כי באמת למי יש בהם צורך? כלום היתה כבר בקורת על “אלקה?” ומבלבד מאמרך על “כליל הסונטות” מי הזכיר אותו?

אומרים אתם, כי מכירים כבר (בא"י) בריחה של אדמה. – אני, עד שלא אראה בקורת ל“גורן” שלי – לא אאמין.

“בר כוכבא” כבר נתרגם לגרמנית, והפרופ' פידורוב לקח אותו לעשות ממנו אופירא4. כמובן, אלו היה כותב אופירא יהודי – זה היה יותר מתאים, אלא…. אתם בא“י מעֻנינים בכל, אך לא במה שכותבים אנו בחו”ל.

על אודותך דברנו הרבה בעת האחרונה. נמצא כעת כאן הד"ר לנדֶסמן מאודיסה. מתחלה היה בדעתו להיות גם בארץ, אבל, נראה לי, שלא יסע. הוא זָקַן מאוד, וכבר מהלכו של זָקֵן לו, אבל נשאר יהודי נלהב. וכל מה שהוא מספר מאשר לנו, כי באמת אנו כאן יודעים הרבה מכל הנעשה שם, ומושג נאמן יש לנו.

נזכרתי בזקנה – ונזכרתי שאין לי תמונתך (הלא הכל בידי הבולשביקים)­­­­ ועליך לשלוח לי תמונתך האחרונה. אני נתתי לך זה לא כבר, ואולם בעוד זמן מה אקבל תמונה פוטוגראפית, או Radierung5 מתמונתנו שעשה הציר Meidner לפני שבועַיִם.

אם יש לך כעת תמונה של ביתך – שלח לי אותה, וכתוב מה חדש יש בגנכם, כלומר איזה עצים חדשים נתוספו על אלה, שהיו קודם, ומה עושים אלה שאני ראיתים.

וגם בפרוטרה כתוב על כל בני משפחתך­­ הן בארץ הן בחו"ל. ודרוש בשלומם בשמי ובפרט בשלום צפורה, בשמי ובשם בני ביתי. איזה נסעה לפני ימים אחדים לְפַאריס על מנת “לְהשתקע” שם באוניברסיטא.­­­­

היש תקוה ל“השלח”? עושים אנו כאן נסיון להחיות את “התקופה”, אבל זה בסוד ואך לך אני מגלה אותו. כלי שלך בנשיקות.

מסור את הצרוף לזה למר כצנלסון. ומאחל אני לך פסח כשר ונאה

שאול

חלק 6 תמונה 1 (מעטפה)

 

24.12    🔗

ברלין

יקירי, אם “דביר”, פיקובסקי ועוד אין להם פנאי לכתוב תשובה על מכתבי אני מבין: הם חיבים לשלוח לי כסף – ואולם אתה, שאינך חיב לי כלום, מדוע אינך רוצה לכתוב? גם על מכתבי מיום XI /7 אפשר היה לקבל ד' פעמים מענה.


ובכן, אם אינך רוצה- מה אעשה, אבל מדוע אינך מחזיר לי את כתבי היד שלי. זה כמה פעמים ביקשתיך. “את שירי הבבליה” ואת בר כוכבא".

אבל תיכף ומיד.

במכתב מפורט אינני מטריחך.

שלך באהבה רבה

שאול טשרניחובסקי

דרישת שלום לצפורה לאמך ולאחיך – ולכל מכרי בארץ.

מתרגם אחד מפה רוצה להכניס משירי להעתון 6 – עתון נודע בטעמו הספרותי, אך מתירא הוא לכתוב על שירי מאמר בן 4- 6 דפים דפוס. אולי היית עושה אתה זאת? – ולשאר ידאג הוא


 

29/12/257    🔗

Berlin, Chrlbg. 1, Spreistr. 10.

אני מבקר את הקליניקות פה. ומובטחני, כשאוכל שוב לקבל משרת רופא ואפטר מן הספרות, יהיה זה דוקא יותר טוב בשביל הספרות, אם בכלל אני נחוץ לה.

אפשר אתה רואה את מר בֶרלון תאמר לו בשמי, כי אני חשבתיו ליותר אברופי משהוא באמת.

ולא רק דעתי שלי היא.8


 

יוסף יקירי!    🔗

(ללא תאריך)

אינני יודע אם קיבלת את כל מכתָבַי; אבל שאין אתה קורא אותם – זה נעלה מכל ספק: ביקשתיך להחזיר לי את כתבי היד ולא השיבות. כעת התחלת להדפיס את “שירי הבבלים” פרקים פרקים וזה ימשך השם יודע כמה. ואת “בר ככבא” גם כן לא החזרת ועודך שואל אם אפשר להדפיסו. לא! אי אפשר מכמה וכמה טעמים. שנה שלמה יש לצֶמַח הרשות להציג את בר- ככבא, הלא די גם בזה! ואילו ענית לי למועד הנכון היית מקבל את שירי “המלך ברמה”, שהוא בודאי לא מן הגרועים ביותר. ה" שבועות היה מונח במעטפת, ולא רציתי לשלחו ל“העולם”; אבל מה היה לעשות? “התקופה” איננה ו“השלח” איננו, נשארה רק השאלה למי לתת אותו. רצוף בזה אני שולח לך ספור, אם טוב הוא בשביל “השלח” - תדפיסנו, כמובן, ואם לא תחזירנו לי תיכף ומיד.

Im Werden

השירים, שישנם בידי כעת, אינם מתאימים ל“שלח”; אבל ישנם עוד שהם והם יהיו טובים בשבילו. ואותם אשלח כשיהיו מוכנים. את ספריך לא קבלתי. עם בעלי דביר אינני רוצה לבא בדברים, לגועל נפש הם לי, ואת מי יש לבקש שישלח לי את גבירול אינני יודע. אולי תצוה אתה וישלחו.

אפשר שאתה פוגש את מר פיקובסקי, במטותא לתת לו את כתבתי: הוא יבין למה אני מתכון. ישלח כמה שישלח ובלבד שישלח: “גיט אוז פון אחזיר אהאר”.

בזמן האחרון כתבתי אי אלה ספורים. אחדים מספורי נתתי לתרגם אותם לאידיש. ורוצה אני לתת לתרגום גם את “בר־ככבא”. כעת מציגים בארץ את “החולה המדומה”, ממני לא נטלו רשות (ולשום איש לא מסרתי את הכת"י לשם הצגה), וכמובן וכמובן שלא אקבל כלום, ומובן שלא קבלתי את שכרי בעד התרגום. (פרדון: איזה ליטרות דמי קדימה קבלתי). מה עשה בגבולכם לחובֶר? הדבר אתך? היש לך מתרגם ל“ישו” – לגרמנית?

באהבה רבה

שאול

ושלום לך ולכל אשר אתך. וברך בשמי את פיכמאן.


חלק 6 תמונה 2

 

27/6/1926    🔗

(גלויה)

יקירי,

מוכ"ז מרת ליפשיץ, מורת – הגמנסיה בביאליסטוק עולה לארץ. לפי דברי המורים וחברי הועד כאן, היא אחת המרות היותר מצוינות. הואילה בטובך,­­ עד כמה שזה אפשר, לעזור לה בהשגת משרה.

והנני שלך בכל לב

שאול טשרניחובסקי

לצפורה…9 (רוסית להעיר)


חלק 6 תמונה 3

 

21.6.1927    🔗

Berlin,

יוסף יקירי ואהובי,

את מכתבך קבלתי במועדו. ותודה לך על מכתבך הנעים. לא יכולתי תכף לענות מכמה סבות. וגם כעת אקצר.

תמוהני, מדוע שולחים אותך לוינה, בשביל שישלחוך משם לקרלסבד – סע מיד לקרלסבד.

ולא הייתי בטוח, כי אחת היא לך, הייתי מציע לך לסור דוקא לבֶרלין ולא לוינא – כאן אחד מן היותר מפורסמים למחלות המרה וכל כת ודילי10 Prof V. בֶּרְגְמַן שהיה עד כה בפראנקפורט – קח אתך את כל הצלומים. אם אוכל להיות בקרלסבד? הלא זה תלוי לא בי אלא בגיסי. כמו כן אינני יודע אם אוכל לנסוע לבלזיליאה.

את ספרך הנאה קבלתי – ואני קורא בו. יפה מאוד נדפס.

שטיבל מתישב בברלין, וכעת הוא יושב כמעט ב שבועות כאן, וגם אפשר שעל ידי קומבינציה ידועה אפשר יהיה שוב לגשת להדפסת “התקופה” כ“ד וגם האיליאדה. מה מאוד הייתי רוצה להַראות אותה לך קודם, אבל עתה אינני מאמין בכל אפשרות להוציא זאת לפועל. וע”ד הקדמה ממך להומירוס לא ענית לי כלל. וגם ע“ד הטרנסקרפציה הייתי רוצה להתיעץ אתך, מפני שהסכמתי כמעט בכל הנחותיך בענין זה, אבל למעשה יש לשנות בכמה פרטים מכמה טעמים. על כל פנים, אני נותן לך את כתבתי החדשה: זה נמצא קרוב לברלין בתוך יער. ולשם תענה לי, בכדי שאדע אל נכון, מה שאתה אומר לעשות. דַבֵר עם רופאך ע”ד בְּרְגְמַן זה, אי אפשר לו לאדם שיש לו שייכות כל שהיא לחולי שלפוחית המרה וכו", בכל אורך המעיים, שלא לדעת את שמו של הלה.

והנני מסיים בדרישת שלום לכל בני ביתך, באין יוצא מן הכלל.

שלך שאול.

מוצא בעיניך שירי האחרון ב“העולם”

כן ראיתי את ספורי בהדואר חוב' היובל

ענה תכף.


 

25/7/27 כ“ז באב תרפ”ז    🔗

להפרופסור ד"ר יוסף קלוזנר ולרעיתו צפורה11

קרלסבד

זה עתה נכנס אלי ידידנו הד“ר ש. טשרניחובסקי ומסר לי את הבשורה הנעימה על בואכם אלינו. והרינו מזדרזים לכתוב לך עוד לקרלסבד. בעלי “אשכול” בקשו מאוד, שתכתוב גם להם ע”ד יום בואך, אף על פי שרובם יצאו ל“יריד” לבזל. כתבת לטלגרמות ע"ש “אשכול” ולמכתבים

“Schkollag” Bln. – Chlbg, Bismarckst. 106 – Rosenzmeig.

וב…12 היינו רוצים, שתעשה ימים אחדים בפיכטנגרונד הסמוכה לברלין, אולם מכיון שאתה רוצה להתראות עם דובנוב ועם ברנפלד ומכיון שתעשה אצלנו רק ימים אחדים – הרי ודאי תאמר לשבת בברלין גופה. בית המלון המוצע על ידינו הוא Kant hotel ברחוב קנט אשר בשרלוטנבורג. בכל אופן תודיע אותנו אם ישר על פי כתבת טשרנ. או על פי כתבת “אשכול” על יום באך לכאן ושעתו (קרא: גם לכאן וגם לשם). פיכטנגרונד סמוכה לברלין והמרחק 3/4 שעה נסיעה מתחנת שטטין אשר בברלין. אולם על כל זה בבואכם לברלין.

ברכתנו הנאמנה לך ולגברת קלוזנר

מחכים ומחכים אנו כלנו

שאול טשרניחובסקי


חלק 6 תמונה 4

 

8.1927??    🔗

פיכטנגרונד

יוסף יקירי, תמול קבלתי את אגרתך. צר לי מאד, כי לא שמעת בעצתי ולא באת לכן. אני בכל זאת מאמין יותר כעת לא ברופאי ברלין, אלא במומחה הגדול ברגמן. ורואה אני כעת ממכתבך, כי דוקא אליו צריך היה לבא. אבל את הנעשה אין להשיב. וחבל מאד, שאין לי אפשרות לראות אותך. ואני מכמה וכמה טעמים חפצתי לראותך. וגם את האיליאדה רציתי להראות לך – ולהתיעץ אתך שוב ע“ד הטרנסקרפציה. לכתוב הקדמה לא אתן עתה לשום איש. אני בעצמי בעצמי אכתוב הקדמה קצרה “מאת המתרגם”. אין זה מכתב שאני כותב לך אלא רק דברים אחדים שאני רוצה שתקבל אותם טרם שובך לא”י. פה רבים מאד שהיו רוצים לראות אותך והם שואלים אותי ע"ד מחלתך ועל כל הנעשה אתך, והנני שלך אוהבך ידידך שאול.

ורפואה שלמה מאחלים לך איזה ומילי וכל מוקיריך.

13מורי ורבי היקר! אף אני וכל שאר חברי – תלמידיך – מצטערים על שלא עלה בידינו להתראות אתך בימי עשותך באירופה. אמנם שמחתנו היתה מרובה אלמלי היתה נסיעתך נסיעה מתוך תענוג והרחבה ולא מתוך יסורי מחלה. הלואי ותביא לך נסיעה זו הבראה והחלמה גמורה ולא תצטרך להוציא מכחותיך 14 בשביל מחלות כאלה. – אלמלי היה בידינו, היינו נוסעים להקביל את פניך ופני גברתך החביבה, אולם גרמו העוונות וביחוד חוסר האמצעים ולא יכולנו לעשות את זה. כל אחד מאתנו עסוק וטרוד בשלו וביחוד בטרדת הפרנסה, שקשה היא לכל אחד מאתנו כקריעת ים סוף. 15 הספיק הרבה בכתיבת ספריו בשנים האחרונות, אלא שאין לו מו"ל. (אוי לנו שהגענו לכך. ספר מפלא שמור בידו על היהדות בדורות האחרונים, שהיה יכול להאיר את עינינו, ומתגלגל הכי כאבן שאין לה הופכין. אפשר ותתגלגל זכות על ידי שטיבל המחודש). גוט. עדיין לא גמר את האוניברסיטה – משום דוחק בכספים. אף אני אומר לגמור השנה. כותב אני על השיטות הפילוסופיות המודרניות בקפטליסמוס (זימל, מכס ובר, מכס שלר) מלבד זה אני עסוק בתרגומו של ה. כהן- ספריו על היהדות.

בקשה לי אליך, מורי ורבי! אולי תצוה על קצ. שישלח לי את כ“הי, השמור בידיך בשביל “השלח”? הייתי מפרסמו במקום אחר. אמנם פרשת מן העתונות באין מקום לפרסם דבר הגון. ו”העולם"? מוטב שלא אדבר בו משאדבר ואטיל בו דופי.

והיה לי מבורך תלמידך מוקירך

ברכתי הנאמנה לגברתך, צפורה קלוזנר.

צפורה גם היא ברכה לה מכלנו16

שאול


 

8/3/1928    🔗

Berlin

יקירי,

נרעש מן המודעה,

שקראתי ב“הארץ”, הנני

נחפז להביע לך את צערי

הגדול באבלך.

תנוחמו בציון

שלכם שאול טשרניחובסקי


 

22.3.1930.    🔗

ברלין

יוסף יקירי,

זה כמה וכמה חדשים, שלא כתבתי לך. לאמתו של דבר, אין מה לכתוב גם עתה. הוצ' שטיבל “עברה” לא“י או “בטלה” בכלל. חי אני בנס. וגם המעט שאני משתכר אינני מקבל. “לשוננו” ו”מאזנים" מיטיבים מאוד להבטיח, אבל לו לקיים.

מוכ“ז הד”ר רוזנפלד צעיר הגון, עובד חרוץ במקצוע שלו, ימסור לך כרך שליש של “שירי”. הספר נדפס עוד לפני הקונגרס האחרון, אבל… אבל עד היום אין בידי מספר זה אכס", שאוכל לתתם למי שאני רוצה לתת. לסַפר הכל אין לי כל חשק להביא את עצמי לידי התרגשות. באיזה אופן יוצאים הספרים תוכל להבין, אם עד היום אין “איליאס” ח' א' תחת ידי. את עלי ההגהה הראשונים קבלתי בחדש מַאי 1928. את הקורקטורה השניה של העמודים האחרונים שלחתי לפני חדש ימים לבית הדפוס, אבל מתי יצא הספר – אין איש יודע; זאת אני אומר לאחר שקבלתי תמול מכתב מוילנא.

בכרך זה, כרך ג' אם תשוה אותו לכרך ב' לא תמצא כל צורה קלַאסית. אין אף סונטה אחת. אבל תמצא שוב שירי אהבה, שלא היו בכרך הקודם. ולמרות דבריך עלי (עיין מאמרך על י. כהן) לא תמצא אף שני שירים ( רק א' יוצא מן הכלל) כתובים בצורה שירית אחת – בכל הכרך, דומני שעובדה זו בלבד סותרת דבריך בענין המוסיקאליות. לא שלחתי לך את “אדיפוס המלך”, שיצא בהוצ' “שטיבל”, כי הוא נכנס לכרך זה. מצב יתר הכרכים הוא, כמו שכתוב ב“מאזנים” אלא את דברי הַשְטות ע"ד כרך עם תוים של מונוסזאן ואנגל צריך להבין כך: בָרַדִיו של בֶרלין שר הזמר מונוסזון סריה של שירים בעשר לשונות (Zehn Lieder ein Songer) וביניהם גם שיר באידיש ושיר בעברית ושניהם בלוית מנגינות אֶנגֶל. השיר העברי – היה שלי (“אומרים ישנה ארץ”).

מקוה אני, כי הכרך הזה ישמש לך חמר למאמר י"ב. אינני אומר כך, מפני שאני רוצה, שיופיע זה על דבד שירי, אלא, מדעתי שאתה יותר רך כשאתה מרגיש, כי הדבר נגע אל לבך; ורוצה אני שימצאו שירַי האחרונים בלבך אותו ההד שמצאו הראשונים.

והנני מאחל לך ולצפורה פסח כשר ושמח ומנשק את שניכם

שאול שלכם


איזה עודנה בפרישׂ, טרודה היא בדסרטציה שלה (ע"ד הפְלַנַרִיות למשפחת הכְרוכִיות 17 ). מלניה אינה בקו הבריות בימים האחרונים.

כתוב לי על אודותך – ובפרוטרוט.

את ספרך “יוצרים ובונים” ראיתי בידי אחרים; את “הגדיש” ואת האלמאנאך של “המצפה” לא שלחו לי עד היום, מר יונוביץ אינו מוצא לנכון לשלח לי את “המשתה”; בעלי ה“­לשוננו” חושבים בצדק: אם כסף אין אנו שולחים למה לשלח ספר?

אם תראה את האדונים, שיש להם נגיעה אל כל אותם הספרים תאמר להם שיש ברוסית מלה מתאימה יפה לתאר את הנהגתם свинство18.

היתה כאן מרת וידרוביץ, אבל לא הספקתי לדבר אתה כדבעי.


 

13.9.1928    🔗

ברלין,

להדר" יוסף קלוזנר

בתל אביב.

יקירי יוסף,

“ספר אליאס” (חלק א') הולך ונדפס. כבר נסדרו ששה שירים. היה חלומי, שאעבור על ספר זה אתך; אולם העוונות גרמו, ולא זכיתי לכך.

רציתי, שאתה תכתוב את המבא. אך מתוך שתיקתך, כשדברתי אתך בענין זה בהיותך בברלין, למדתי, שאין אתה רוצה בעבודה זו. הלכתי וכתבתי בעצמי (על פי ספרו של פינזנר).

ובכל זאת מאד מאד הייתי רוצה, שאתה תעבור לכל הפחות על המבא [כמובן אם יש לך פנאי לזה] ותגיד לי את דעתך בדרך כלל. לשום איש אחר אינני מאמין: אלה אינם מבינים ואלה לא יגידו את האמת.

בבקשה מאד לעשות זאת בהקדם האפשרי, שיהיה כ“י זה בידי בעוד ד” שבועות. – maximum; ואם לא אפשר לך הדבר, תחזיר לי את הכ“י תו”מ.

דברתי עם מר כ“ץ, ואמר לי, כי מחכים למאמרך “ספינוזה”. הזדרז ושלחנו, כי כרך כ”ה כבר הולך ונדפס. ששה שבועות עוד אפשר לחכות לו – ולא יותר.

מר פיכמן אמר לי בפירוש, כי את ספורי “בענין הפרוטקציה”, שרצה להדפיס ב“השלח”, השאיר בתוך המערכת. בבקשה להחזירו. העתק ממנו אין לי וזה ספור גדול.

כתוב לי בפרוטרוט על מצב בריאתך ועל חייך וחיי כל בני משפחתך.

לכלם שלום, ו“כתיבה וחתימה טובה”.

שלך בידידות כתמיד

שאול טשרניחובסקי

מדוע אינך דורש, שידפיסו שוב את “ישו”. הדורשים אותו רבים מאוד. אני בעצמי הייתי עד לדבר, איך שדרשו ספר זה בורשא – וגם “גוי” אחד בתוכם.


 

ט“ו מנ”א, תרצ"ב    🔗

ירושלים

לכבוד

פרופ' ד"ר י. קלוזנר

תלפיות, כאן.

19

א. נ.


אבקשו שיואיל בטובו להודיעני את חות דעתו באיזו מן הצורות דלהלן להשתמש בשביל מלונו הרפואי של הד“ר מזיא ז”ל:

צורה א‘……. צורה ב’

אַבחֹמֶר……… אַב־חֹמֶר

אבתא……….. אַב־תא

אבמרכָּז…….. אַב־מרכז

דוּמִפְרָק……… דו־מִפְרָק

דוּבֶסִיס………. דוּ־בָּסִיס

דוּתַחְמֹצֶת…… דוּ־תַחְמֹצֶת


מַדכֹח………… מַד־כֹחַ

מַדגֻלְגֹלֶת……. מַד־גֻלְגֹלֶת

מַדדֹפֶק………. מַד־דֹפֶק


רְאִיבֶטֶן……… רְאִי־בֶטֶן

רְאִישַלְחוֹפִית… רְאִי־שַלְחוֹפִית

רְאִיגָרוֹן………. רְאִי־גָרון

והוא הדין לכל המונחים המורכבים.

הואיל והחמר נמצא כבר בבית הדפוס רצוי מאד שיחוה את דעתו בהקדם האפשרי.

בכבוד רב ובהערצה גמורה

שאול טשֶרניחובסקי

כיצד מנקדים: עצב, עצבים, עצבי, – עצבו (neuron)?


חלק 6 תמונה 5

 

23/6/1933    🔗

(גלויה)

בבקשה להעיר על זה במחברת 6

ולמר נתניהו תאמר: את הכסף ששלח בידי ד“ר כהן קבלתי, אבל לפי הערכתי שלי מגיע לי עוד £1 (וזה בעד השיר בעב' ה' נחום ג") בבקשה המציאה לי תו”מ.

שלך

בכל לב

שאול

כתוב לי תו"מ לאחר שתקבל הספור - מה הוא בעיניך?.


 

28/6    🔗

תל אביב,


יקירי יוסף,

גמרתי והעתקתי בשבילך­­ ספור בשם “עגלי”. עד כמה ימצא חן בעיניך – אינני יודע. אבל אני אמסרנו לד"ר כהן, שידאג לבואו אליך בהקדם האפשרי.

ומוסר אני אותו בתנאי מפורש – שיודפס בפעם אחת בלי המשכים, אף על פי שיש בו לערך 3 רבעי גליון דפוס. איך זה הכנסת טעות כל כך גסה בשיר “האל והבידרה " (זה מפני שלא קבלתי עלי הגהה): 20 כתוב אל מוקד יבער ביקד והלא זה קלקל את החריזה, שהיא אחת בשביל השורות 11,8,6 צריך היה ”אל מוקד יבעָר בָעוּר".

החזר לי את שירי - קטע באנטומיה. 1. הכוונה ל– Charlottenburg – הערת פב"י  ↩

 2. משפט זה נמצא בראש הדף, אך נראה שנוסף לאחר שהמכתב היה גמור. הערת פב"י.  ↩

 3. ראשי תיבות “ועל אחת כמה וכמה” – הערת פב"י  ↩

 4. הכוונה לאופרה – הערת פב"י  ↩

 5. בגרמנית תחריט – הערת פב"י  ↩

 6. מקור לא ברור. הערת פב"י.  ↩

 7. התאריך נלקח מתותמת הדואר על המעטפה. הערת פב"י.  ↩

 8. קטע זה נמצא בראש הדף, אך נראה שנוסף לאחר שהמכתב היה גמור. הערת פב"י  ↩

 9. מקור לא ברור (ברוסית) הערת פב"י.  ↩

 10. לא ברורה הכוונה. הערת פב"י.  ↩

 11. המכתב, פרט לחתימה, אינו בכתב ידו של טשרניחובסקי הערת פב"י.  ↩

 12. מקור לא ברור הערת פב"י  ↩

 13. המכתב הבא אינו בכתב ידו של טשרניחובסקי, פרט לחתימה. הערת פב"י  ↩

 14. מלה לא ברורה – הערת פב"י  ↩

 15. כנ"ל  ↩

 16. שורה זו בכתב ידו של טשרניחובסקי הערת פב"י.  ↩

 17. מלה לא ברורה – הערת פב"י  ↩

 18. חזירוּת (ברוסית) – הערת פב"י  ↩

 19. מכתב זה מודפס, פרט לחתימה ולשורה שאחריה. הערת פב"י  ↩

 20. מלה לא ברורה – כנ"ל  ↩

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 49896 יצירות מאת 2759 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 21301 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!