רקע
ישראל כהן
קרן תל אביב לספרות ואמנות

1

במלאת ששים שנה לעיר תל‑אביב, רחש ראש העיר, מר יהושע רבינוביץ, רעיון טוב: להקים קרן עירונית, שתעודתה לעודד את יצירה הספרותית והאמנותית. והוא תכף מחשבה למעשה, יזמה לביצוע, וקרן בת שבעה מליון ל“י, שכמה מצנאטים מוקירי חכמים נתנו לה את חלקם, קמה וניצבה. פירותיה של קרן זו, שיגיעו, כמשוער, כדי 700.000 ל”י כל שנה, יהיו מיועדים עידוד הצמיחה הרוחנית, לסיוע ליוצר ולהטבת תנאי עבודתו.

סימן טוב הוא לעירית תל‑אביב ולראשה, שלא נענעו לדיבור השדוף וחסר האחריות, כי עניני היצירה הרוחנית נדונים להידחות עד שישתנו הזמנים, ולפי שעה יש לדאוג תחילה לנשק ולמשק ולצרכי‑חירום. מתוך הזדהות שלמה וגמורה עם הכורח החיוני לגיוס כוחותיו האנושיים והחמריים של העם בישראל ובגולה למען נצחוננו במלחמת‑המגן‑והתנופה, הכפויה עינו, ולמען העלאת יהודים וקליטתם, הרינו גורסים שגם בשעת‑דחק זו יש להתמיד בבנין המסד הרוחני‑היצירתי שלנו. אדרבה, דווקא משום שמנת גורלנו להשקיע את מיטב כוח‑הנעורים והאמצעים למען ביצור קיומנו כאומה וכמדינה עלינו לשקוד על עיצוב דמותנו התרבותית והחברתית לבל תעוקם בלחץ המציאות הקשה. אין כאן ענין של מוקדם ומאוחר. נגזר עינו לפעול ולעשות בתחום הבטחוני והרוחני בעת ובעונה אחת. ולא עוד אלא שאלה הם שני צדדים של מטבע אישי וקיבוצי אחד. בחינה אחת לוֹוה מחברה ונבנית ממנה. אסור שרעם הפצצות והמרגמות ישתיק את כוח היצירה, וכשם שבהישמע אות הארגעה יוצאים תושבי‑הספר ממקלטיהם וממשיכים את עבודתם כרגיל, כך צריכה לנהוג האומה. רעש מכאן וסכנה מכאן, ופעילות יצירית באמצע.

כוחות היצירה הם חד‑פעמים ועצם מציאותם הוא בחינת נס ופלא, ולאולם אינך יודע אימתי הם מופיעים, אם בימי מנוחה או בימי מבוכה. תמיד צריך לחשוש, שמא ימותו באיבם כשרונות ומאוויי יצירה מחמת הזנחה או החמצה או דחייה. אין כוח היצירה בא לפי הזמנה כל שעה שרוצים בו, אלא הוא קיים בסתר וטעון גילוי, שימור וטיפוח. לפיכך חייבת החברה להיות ערה וקשובה תמיד לצמיחה החשאית ולהבין באותות.

מדעת ושלא מדעת מונחת כוונה זו בייסודה של הקרן לספרות ולאמנות של עירית תל‑אביב, קרן, שתהיה עצמאית ובלתי תלויה בגורמים אחרים. העיר תל‑אביב היא מרכז כלכלי ומסחרי נכבד במדינה. בה מצוי סגל‑חבורה של סופרים ואמנים בכל ענפי היצירה המגוונת, בספרות, בתיאטרון, במוסיקה, בציור, בפיסול ובמדע; בה קיימים מוסדות ומכונים ואוניברסיטה ומוזיאונים, המחנכים את הציבור ומעניקים לו חיי תרבות לאמיתם. הקרן הזאת באה לחזק את אופיה היוצר של העיר. היא עתידה לאמץ כוחות ותיקים וצעירים, לאפשר להם ליצור, לנסות, לשכלל ולתרום את תרומתם בכל תחומי היצירה.

אנו מקווים, שקרן זו תשפיע לטובה על עיצוב דמותה התרבותית של תל‑אביב, וממילא של המדינה כולה.


  1. נתפרסם ב“מאזנים”, ג‑ד כרך כ"ט.  ↩

המלצות קוראים
תגיות