רקע
דוד בן־גוריון
מכתב למפקד הצבאי הגנרל היינינג

1

אדוני,

א. יש לי הכבוד להסתמך על דבריך הבוקר באזני הנציגים היהודים. הואיל ולא ניתנה לנו אפשרות להשיב, אני נוטל לעצמי רשות להעיר הערות אלו בכתב.

ב. אנו מצטערים מעומק הלב ומגנים ללא הסתייגות את היריה בשוטר הבריטי שגרמה למותו.

ג. אולם עם כל הכבוד הראוי אני מוכרח להתנגד להודעתך הבוקר, כי הדם אשר ישָפך, יחוּל על ראש היהודים. במשך ששים השנים האחרונות הוכיח הישוב היהודי הוכחה ניצחת, כי דרכיו לביצוע שאיפותיו הלאומיות הן דרכי מאמץ קונסטרוקטיבי ודאגה לשלום הארץ כולה. העם היהודי הוצג עתה בפני מדיניות חדשה של ממשלת ה. מ. המהוה הפרת-אמונים וכניעה לטירור הערבי.

ד. נשיא הסוכנות היהודית אמר בטלגרמה לראש-המניסטרים מ-18 באפריל 1939:

“ההצעה לחיסול המנדט ולהקמת מדינה ארצישראלית עצמאית עם העמדת הישוב היהודי על שליש האוכלוסיה וצמצום שטח ההתישבות היהודית באיזור קטן של הארץ, היא בעינינו הרס התקווֹת היהודיות והסגרת הישוב היהודי בארץ-ישראל לשלטון הכנופיה הערבית האחראית לגל הטירור… היהודים יחרפו נפשם ולא יכּנעו למשטר כזה… מדיניות זו, מובטחני בכך, תסכּל את מטרת ממשלת ה. מ. להשכין שלום בארץ, והיא אולי תכריח את הממשלה לשתמש בכוח הזרוע נגד יהודים. הייתי רואה זאת כטרגדיה שאין למעלה הימנה…”

צר לנו שלא הושם לב לקריאה רצינית זו.

ה. ההפגנה היהודית מיום אתמול ציינה את ראשית התנגדות היהודים למדיניות הרת-הפורענות המוּצעת עה על-ידי הממשלה. הטלת פחד על היהודים לא תביא אותם לידי כניעה אף אם דמם ישָפך. לדידנו האחריות לכל אשר עלול לקרות בארץ תוך כדי ביצוע המדיניות החדשה תחול על הממשלה.

והנני מתכבד להיות, אדוני, עבדך הנאמן

ד. בן-גוריון

יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית


  1. לאחר ההפגנות נגד “הספר הלבן” שנערכו בכל הארץ, הזמין הגנרל היינינג את נציגי היהודים והשמיע להם הודעה קצרה בה הגיב על הנסיון של חלק המפגינים להתקיף את משרדי שלטון–המחוז בירושלים ועל רצח שוטר בריטי. בין השאר אמר: “אי–אפשר שתהיינה עוֹד מהומות בירושלים, אבל אם דם ישפך בה, הרי הדם יחול על ראש–היהודים”. לנציגים המוזמנים לא ניתן להשיב על דברי הגנרל. – המע'.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות