רקע
דוד בן־גוריון
דוד בן־גוריון
(1886‏-1973)
איש העלייה השנייה, ראש ההנהגה של "המדינה שבדרך", המוביל והדוחף להקמת מדינת ישראל, הכריז על הקמתה, ולאִחר שקמה הנהיגהּ במשך עשור ומחצה עד 1963; כיהן כראש הממשלה וכשר הביטחון הראשון של מדינת ישראל והיה ממנהיגי תנועת העבודה.


a מאמרים ומסות

 

אנחנו ושכנינו

דבר, תל אביב, תרצ"א 1931.

הקדמה

א. לקראת העתיד (תמוז, תרע"ה)

ב. לבירור מוצא הפלחים (קיץ, תרע"ז)

ג. לתולדות הפלחים (אלול, תרע"ז)

ד. זכויות היהודים וזולתם בא"י (שבט, תרע"ח)

ה. גבולי ארצנו ואדמתה (א: אדר תרע“ח, ב: חורף תר”ף) 

ו. על הפלח ואדמתו (חורף תר"ף)

ז. על גבולי א"י – תזכיר למפלגת העבודה (כסלו, תרפ"א)

ח. יחסים עם שכנינו (אב תרפ"א)

ט. הפועל היהודי והערבי (טבת, תרפ"ב)

י. יחסנו אל הפועלים הערבים (שבט, תרפ"ג)

יא. אל הפועלים הערבים (אדר, תרפ"ד)

יב. ברית עובדים בין-לאומית בא"י (הצעה לוועידת ההסתדרות) (אדר, תרפ"ד)

יג. שאלת המשטר ויחסי שכנים (אייר, תרפ"ד)

יד. יסודות הארגון הבין-לאומי (טבת, תרפ"ה)

טו. מתוך הוויכוח (בשאלה הערבית) (סתיו, תרפ"ה)

טז. לדו"ח סמואל (תמוז, תרפ"ה)

יז. שני גורמים (אב, תרפ"ה)

יח. הפועל העברי והערבי (חשוון, תרפ"ו)

יט. אבטונומיה לאומית ויחסי שכנים (טבת, תרפ"ו)

כ. היחסים עם הפועל הערבי (חשוון, תרפ"ז)

כא. תשובה לווג'ווד (חשוון, תרפ"ז)

כב. תשובה לאחמד חמדי (תמוּז, תרפ"ז)

כג. לשאלות השלטון העצמי (תזכיר לועידת פוֹעלי האימפריה הבריטית) (סיון, תרפ"ח)

כד. שיחה (אלול, תרפ"ח)

כה. על הכותל והעיקר (חשוון, תרפ"ט)

כו. על מאורעות אב (אלול, תרפ"ט)

כז. עבודה עברית או מעורבת במושבות (אלול, תרפ"ט)

כח. על בטחון הישוב ובצרונו (תשרי, תר"ץ)

כט. בירורים (חשוון, תר"ץ)

ל. מתוך הוויכוח (עם חברי ברית שלום) (חשון, תר"ץ)

לא. הנחות לקביעת משטר ממלכתי בא"י (חשוון, תר"ץ)

לב. תזכיר לוועדת החקירה (כסלו, תר"ץ)

לג. דרכנו המדינית לאחר המאורעות (טבת, תר"ץ)

לד. שתי הערות לוויכוח הפוליטי (אייר, תר"ץ)

לה. נוכח האמת (אייר, תר"ץ)

לו. מזרח ומערב (תמוז, תר"ץ)

לז. המדיניות החיצונית של העם העברי (תשרי, תרצ"א)

לח. ביהודה ובגליל (זכרונות) (ניסן, תרע"ו)

משא השממה

נאום בכינוס “קול האדמה”, ירושלים, י“ב תשרי תש”ו.

לקראת מדינה

מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, תל אביב, אוקטובר 1947. דברים באסיפת הנבחרים, ירושלים, י“ח בתשרי תש”ח – 2.10.1947

על המדינה והספרות: דו שיח – דוד בן גוריון עם חיים הזז

מתוך: חוברות ונאומים ב' 1962

בַּמַּעֲרָכָה

מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב, תש"י, 1950.

כרך א

בפתח הספר / י' ארז

מאורעות 1936–1939

לא כדרכם דרכנו

לקח המאורעות

מה בין מאורעות אפריל 1936 למאורעות אבגוסט 1929

כשלון הממשלה

עם מתן הרשיון לפריקה בחוף תל-אביב

אל תיעזב הגולה לנפשה

ששת חודשי המאורעות

למען בטחוננו

סיכומה של מערכה

בחזית משולשת

עם הועדה המלכותית

עם מינויה של הועדה המלכותית

בשעה זו (בקרוב תבוא הוועדה המלכותית)

נקדם פני הרעה

העדוּת בפני הועדה המלכותית

לקראת הקונגרס העשרים

הועדה המלכותית ומסקנותיה

אנו, שכנינו והאנגלים

על הסכם יהודי-ערבי בשעה זו (א-ב)

בשתי מערכות חמורות

שאלת הפַּריטי

לחשבוננו עם האנגלי

ענינינו המדיניים

בעקבות הויכוח

מזימת הכשלה

כלפי שכנינו

התקפת "רודפי-השלום"

מדינה יהודית או מנדט בריטי

חזון הניתן להגשמה

אגרת למועצת מפלגת פועלי ארץ-ישראל

בינתיים – נילחם על קיום המנדט בשלמותו

נאום בקונגרס הציוני העשרים

לפני ברירה חדשה

הליכות המדינה היהודית (א-ב)

משמעותה של החלטת הקונגרס

בשם התנועה

כרך ב

בצל המלחמה המתקרבת

עת לעשות

אגרת העליה

תפקידינו בשעה זו

לאחר הסגרת צ'כוסלובקיה

חזות קשה

"תחום־מושב" בארץ־ישראל

התקלסות

הרקע הבין־לאומי של בעייתנו

ועידת לונדון

לקראת יום־הדין

הזדמנות להסכם?

דברים לבעל הדברים

לא נתעלם מעצמנו

באזני נציגי המדינות הערביות והמשלחת הבריטית

מולדתנו – בזכות ובמשפט

ועידת לונדון

לאחר ועידת לונדון

הספר הלבן

ספר המעל

מכתב למפקד הצבאי הגנרל היינינג

תשובתנו ל"ספר הלבן"

במלוא כוחנו

קו

למלחמה ב"ספר הלבן"

נאום בקונגרס הכ"א

מכתב לנציב העליון על חוק-הקרקעות

לאחר פרסום חוק-הקרקעות

כעם הנלחם לחרותו

תשובה לדברי השליט

לנוכח המאבק

המדיניות הציונית

חוליה בשרשרת

על וינגייט

על העיקר

טירור או מאבק ציוני

כרך ג

במלחמת העולם השניה

עם פּרוץ מלחמת העולם: במסיבת אנשי־בטחון, 8 בספטמבר 1939

חתירה לקראת מדינה יהודית

מדיניותנו בתקופת המלחמה

מצבנו המדיני בשעה זו

יחסינו עם הערבים בתקופת המלחמה

צבא יהודי

הגולה והישוב

מתיחות ציונית

מדיניות ציונית

התגייסותנו למלחמה

החזית שבמזרח הקרוב וארץ-ישראל

אל המצפון האנושי

צו תל-חי

על מדיניותנו הציונית

מדוע אאמין

אחרי החיפוש

למשטינים

חטיבה יהודית לוחמת

משא השממה [משא-השממה]

הדיג והים

ציוויי המהפכה היהודית

דרך ה"חלוץ" בגולה

עם ואדמתו – עם ומדינתו

הפעלת כוחות

התגוננותנו

שלוש חזיתות

כרך ד

יעודי הציונות בשעה זו

מבחן הביצוע (בועידת בילטמור)

תכנית פעולה ציונית ויהדות אמריקה

שליחות ודרך

„תכנית בילטמור“ ומתנגדיה

המדיניות הציונית ופועלי ארץ־ישראל

על שתים יצא הקצף

לקראת ההכרעה

מהרצל ועד היום

גורם הזמן בציונות

אין עתיד לנו בלי מדינה

כרך ה

מן ההקדמה למהדורה הראשונה

על המדינה היהודית

תשובה לבאֶוין

המאבק של הישוב

בשורת עידוד ותקוה

דבר ישראל בארצו

חלוציות, מאבק, מדינה

רוחנו לא נפלה

אחדות ועצמאות

לנו אין ברירה אחרת

אגרת לישוב

נאום בקונגרס הציוני העשרים ושנים

מבטח ומשען

דברי תשובה

בשעה זו (ארצנו היתה תלפיות)

המערכה הציונית והישוב

במה נבוא לאומות המאוחדות

עדות לפני ועדת האומות המאוחדות

על סף המדינה היהודית

שאלות הבטחון

חרדים ומעודדים

עם ההכרזה על הוצאת הצבא הבריטי מהארץ

לקראת המדינה

בין הזמנים

ניכון!

נהדוף מתנקשים

צדק היסטורי­

ליסוד המדינה

מלחמה וחזון

על מה אנו מגינים

בעיות הבטחון

לא תושב חרבנו לנדנה עד קום מדינתנו

דמותו של מגן עברי

ואף על פי כן: המדינה היהודית תקום

מערכת ארבעה חדשים ולקחה

שלושה סעיפים בתכנית הציונית

להתגוננות ולעצמאות

לקראת הכרעה גדולה

נהיה ראויים לשעה הגדולה

בעיית הקרקע ביחסה המיוחד לנגב ולאילת

בעיות המדינה

ירושלים: שירותי המודיעין, תשרי תשי"א

על בעית הבטחון

עבודה וחינוך

מדיניות־חוץ של ישראל

יעודי הרוח והחלוציות בישראל

יחוד ויעוד

בעבודה ובהגנה

עם עובד, תל אביב, 1951?

הפועל העברי והסתדרותו

תרבות וחינוך, תל אביב 1964

דברי הקדמה

אהרן בקר [פקיעת זכויות 2066]

ד. בן־גוריון

חוליות ראשונות

עיר גנים

כפר סבא

הקפא"י והמשרד הפועלי־ציוני בארץ־ישראל

הפקידות והפועלים

לסידור פועלי המושבות

הצעדים הראשונים

השנה החולפת בחיי הפועלים

"חוקה אחת"

הסתדרות כללית ומקפת

בשער תקופה חדשה

התאחדות הפועלים

דברי תשובה

איחוד מעמד הפועלים ויעודו

לוועידת הייסוד של ההסתדרות

אחדות העבודה וההסתדרות

שנתיים להסתדרות העובדים

פרק מדו"ח משלחת פועלי־ציון

לרשות הכלל

הכשרה חלוצית

הסתדרות המעמד או פדרציה של מפלגות

המפלגה וההסתדרות

מבנה ההסתדרות והנהלתה

הסתדרות העובדים והאומנויות החפשיות

ההסתדרות והמפלגה לאחר האיחוד

ההסתדרות והמפלגה לאחר האיחוד

המצב הארגוני והתרבותי בהסתדרות

היעוּד החלוצי של פועלי החרושת

פועלי הבנין והתנועה

המדיניות הציונית ופועלי ארץ־ישראל

לקראת הבאות

דברי תשובה

תנועתנו שונה מכל תנועת פועלים אחרת

חברת העובדים

התפקיד המשקי של ההסתדרות הכללית

איחוד כלכלי

ברשות עצמנו

חברת־העובדים

חרושת

"ניר"

פעולה משקית והון מעמדי

עבודה עברית

עבודה עברית

הפועל העברי והערבי

היחסים עם הפועל הערבי

השאלה המרכזית

זכות העבודה

שיטת פעולתנו

מאבקים

חוזי־עבודה וקרן־שביתה

ליחסי העבודה והרכוש

לשכת עבודה

פקודת הפיצויים

עוד כיבוש

חוקת הגנת הנוער העובד

יחסי־עבודה: משטר הסכמים או משטר בוררות

הסכם העבודה

חזון ודרך

מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב 1953.

כרך א

לקראת הבאות

לאחר הבחירות

השותפות הכפולה

מהפכת הרוח

לעם ולצבא

נזכור

הממשלה ותכניתה

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט–1949

על פעולת ועדות הכנסת

תפקידם של אנשי־הרוח בעיצוב דמות האומה

שלוש חזיתות

לקראת תנופה חלוצית

קליטת העליה והמלחמה ביוקר החיים

חג העצמאות

מדינת ישראל והתנועה הציונית

בטחון וצבא

לפתיחת הפקולטה לרפואה בירושלים

המהפכה ההיסטורית עדיין בראשיתה

דברי־תשובה

חובתנו

קום יקום החזון

על שביתת הנשק

לבוא הרכבת לירושלים

בכוח המורשה

חוק שירות־הבטחון תש"ט–1949

דברי תשובה

להעלאת עצמות ב. ז. הרצל

לוועידת המזרחי בירושלים

ליזמה בונה

חוק הנכים תש"ט–1949

בכוח החזון והרצון החלוצי

לשנה החדשה (תש"י)

לשירות העם

בעיות עצמאותנו

על מבנה הצבא ודרכו

לוועידת הסתדרות הפועל המזרחי

תורה ומלכות

לכינוס חיל האויר

לכינוס קרן היסוד

ניטע השממה

כרך ב

יחוד ויעוד

סקירה על פעולות הממשלה

דברי תשובה

הקדמה לספר מגבית ההתגייסות

הודעה על ירושלים

העברת הכנסת והממשלה לירושלים

דברי תשובה

חוק שירות הבטחון (תיקון)

דברי תשובה

חוקה או חוקים

שדר ליום העצמאות

מדינת ישראל והתנועה הציונית

הנס של הכפר העברי

המוסד לפיתוח ולתיאום

דברי תשובה

הצהרת שלוש המעצמות

דברי תשובה

עניני הבטחון

הרפואה העברית

חוק־השבות תש“י - 1950; חוק־האזרחות תש”י – 1950

שאלת קוריאה

הקיצוב בהלבשה והנעלה

נאום בפתיחת ועידת מפא"י

על התמדת החלוציות

נאום בנעילת הוועידה של מפא"י

לחלוצים בארצות המעבר

גאולת אדמה במדינת־ישראל

על השוק השחור

התפטרות הממשלה

דברי תשובה

הממשלה החדשה

דברי תשובה

חוק ההתגוננות האזרחית

דברי תשובה

ליהדות אמריקה

כרך ג כ“ז בניסן תשי”א ¬– 3 במאי 1951

חיל־הים

התפקיד החלוצי בקיבוץ הגלויות

דברי תשובה

חלוצים לישראל

משטר של פשרה

על פירוק הקואליציה

חינוך ודת

מכתב לנשיא המדינה

בעקבות דבורה

חוק שירות בטחון, תשי"א

דברי תשובה

המדינה והעם

על מצבת־הזכרון לגבורי “הראל”

דרכנו במדינה

פרידה מהארץ

ישראל ואמריקה

תקומת ישראל ויעודה

עליונות הרוח

יהדות אמריקה ומדינת ישראל

בשובי ארצה

שלום או מלחמה

חוק שיווי־זכויות לאשה

שדר לעם

שתי מערכות

המדינה והתנועה הציונית

המשא־ומתן להקמת ממשלה חדשה

הממשלה החדשה ותכניתה

על יזמה בצבא

שליחות המפעל החלוצי

על “מעמד הר סיני”

מדיניות החוץ שלנו

כוח מצרף לעם

העתונות והמדינה

מדיניות העליה

ייחודה של ארצנו

שתי מהפכות

שילומים מגרמניה

ההתפרעות בכנסת

ערכי־הרוח

מדיניות החוץ

התכנית הכלכלית החדשה

דברי תשובה

כרך ד

מבצע “נחשון”

ליום העצמאות

מעמד ההסתדרות הציונית בישראל

ציונות של אתמול וציונות של היום

עצמאות תרבותית

כאלה

חילופי גברי בממשלה

דברי תשובה

על הנוער בישראל

על מות השר ד.צ. פנקס

חוק שירות בטחון (מס' 2) תשי"ב

דברי תשובה

חוק שירות בטחון (תיקון)

על הנוער

צה"ל

שינויים בממשלה

חוק מעמד ההסתדרות הציונית

דברי תשובה

על מות נשיא המדינה ד"ר חיים וייצמן

משפט פראג

נשיא בישראל

הרכב הממשלה החדשה ותכניתה

דברי תשובה

מכתב לוועידה הסוציאליסטית של עמי אסיה

למחזור הטייסים והנווטים

חינוך ממלכתי

ההתפוצצות בחצר הצירות הסובייטית

על הקומוניסם והציונות של השומר הצעיר

ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם מדינת ישראל על-ידי ברית-המועצות

חוק השיפוט הצבאי

במשקפי ההיסטוריה

לוועידת עובדי המדינה

בפתיחת כביש סדום

בעיות חוץ ובטחון

ליום העצמאות החמישי

אבטלה ופיתוח

חוק שירות המדינה

דברי תשובה

חינוך ממלכתי ודגל

דברי תשובה

חיים ארלוזורוב

תקציב משרד ראש הממשלה

דברי תשובה

במעלה ההר

נצח ישראל

נצח ישראל

תל אביב: עיינות, תשכ"ד [1964]

יחוד ויעוד

יעודי הרוח והחלוציות בישראל - (ר' לעיל)

ישראל בעמים

נצח ישראל

דרומה

ישראל והתפוּצה

בטחוננו ומעמדנו

לקראת עולם חדש

מבצע דורנו ומשימתו

ראשונים

ייחוד וייעוד

מערכות, תל אביב 1971

כתבים ראשונים

תל אביב, תשכ"ב 1962

דבר המלבה"ד [יהודה ארז]

בימים ההם

מדברנא דאומתיא או פקיד דתי?

מעשה קלון – מתוך “האחדות” מספר 1, תמוז תר"ע.

כפר סבא – מתוך “האחדות” מספר 2, אב תר"ע.

עין-גנים – מתוך “האחדות” מספר 2, אב תר"ע.

לשאלות היישוב הישן – מתוך “האחדות” מספר 2, אב תר"ע.

לבירור מצבנו המדיני – מתוך “האחדות” מספר 3, אלול תר"ע.

עבודתנו החברתית-מדינית – מתוך “האחדות” מספר 3–2, תשרי תרע"א.

הקפא"י והמשרד הפועלי־ציוני בא"י – מתוך “האחדות” מספר 4, ט“ז חשון תרע”א

מכתב גלוי למשרד הברית העולמית של פועלי־ציון – מתוך “האחדות” מספר 12–11, י“ג טבת תרע”א.

מעין תשובה לתשובה – מתוך “האחדות” מספר 26–25, י“ד אייר תרע”א

במדרון – מתוך “האחדות” מספר 17, י“ט שבט תרע”א.

הפקידות והפועלים – מתוך “האחדות” מספר 22, כ“ד אדר תרע”א.

לסידור פועלי המושבות – מתוך “האחדות” מספר 29–28, כ“ה אייר תרע”א.

הצעדים הראשונים – מתוך “האחדות” מספר 45–44, ט“ו אלול תרע”א; “האחדות” מספר 46, כ“ב אלול תרע”א.

השנה החולפת בחיי הפועלים – מתוך “האחדות” מספר 48–47, כ“ט אלול תרע”א.

מכתב מסלוניקי - (“האחדות” מספר 23, כ“ג אדר תרע”ב)

"חוקה אחת" - (“האחדות” מספר 26–25, י“ד ניסן תרע”ב)

דברים בועידת פועלי יהודה - (“האחדות” מספר 11, י“ז טבת תרע”ג)

ביטול הקפיטולציון - (“האחדות” מספר 44–45, כ“ט אלול תרע”ד)

ההנהגה העצמית בוליות: חוק־הוליות החדש [בתוך חוברות ומאמרים א']; ירושלים: אחדות, תרע"ד

הכשרה אזרחית - (“האחדות” מספר 8–9, י“ט כסלו תרע”ה)

לשאלת המזרח - (“האחדות”, מספר 1–2, י“ד תשרי תרע”ה)

שאלת ההתאחדות - הרצאה בועידה הי“ג (האחרונה) של פועלי־ציון, כ”ב באדר א' תרע"ט (22 בפברואר 1919)

דברי תשובה

בהילחם ישראל

מפלגת פועלי ארץ-ישראל תשי"א–1951

[בהילחם ישראל – הקדשה]

[במקום הקדמה]

ההגנה לקראת הבאות: הוראות למפקדה

אגרת לנציב העליון

בשעת חירום: הודעה לעתונות

בכוח ובתבונה: בישיבות מרכז מפלגת פועלי ארץ־ישראל

לקראת מפנה

בעיות הבטחון וההתגוננות

הכוח יכריע

מערכה כפולה

דרכי מלחמתנו

נסיגת אמריקה

תוקם מנהלת-העם בת י"ג

משטר בטחון

מערכת ארבעת החדשים ולקחה

סמכותה של מנהלת העם

מכתב לחברי מנהלת העם

שדר ערב־פסח תש"ח

סקירת המצב

אם אשכחכם, אנשי ירושלים

הנוכל לעמוד בפני הפולשים

בטחון ועצמאות

פקודת־יום להקמת צבא־הגנה לישראל

סקירה על המצב הצבאי והמדיני

שדר על ההפוגה

בימי ההפוגה

לשלום ולמלחמה

מההגנה במחתרת לצבא סדיר

האניה “אלטלנה”

על ירושלים

דרוכים לקראת הבאות

לקראת הבאות

דגל

כ' בתמוז

הטיפול במשפחת החייל

איך תיכון המדינה

מפנה היסטורי

במה נקבל פני הבאות

על הייחוד של הפלמ"ח

רצח הרוזן ברנאַדוט והקולונל סארו

לעם ישראל

מערכה משולבת

ברכת ראש־השנה לצבא הגנה לישראל

אגרת לחבר בפלמ"ח

גבורה, תבונה וחזון

לשיחרור הנגב

במלאת שנה לחיל האוויר

מערכת הדרום

למפקדים צעירים

צבא להגנה ולבנין

שיקומם של החיילים המשוחררים

סקירה מדינית

שני תאריכים

כביש הגבורה

קיבוץ גלויות בצבא

מערכת הנגב

במקום סיכום

על הבנים שנפלו

לוח המאורעות

המדיניות החיצונית והפנימית של ההנהלה

ירושלים: הוצאת ההנהלה הציונית, י“ג ניסן תרצ”ד

מלב אל לב: דברים להורים שכולים

משרד הבטחון, תל אביב 1977

ממעמד לעם: פרקים לבירור דרכה וייעודה של תנועת הפועלים

תל אביב: עיינות הוצאת ספרים, תשט"ו.

הקדמה

א. לקראת הבאות (1918–1915)

א. מתן-ארץ – ניו-יורק, ספטמבר 1915 (קעמפער שטימע 27)

ב. פרשת דרכים – הרצאה בוועידת פועלי ציון בקליוולנד, ניו-יורק, נובמבר 1915 (קעמפער שטימע 28)

ג. עם הצהרת אנגליה – ניו-יורק, 14 נובמבר 1917 (אידישער קעמפער 39)

ד. הגשמת הציונות – ניו-יורק, 26 נובמבר 1917 (אידישער קעמפער 41)

ה. הפועלים וארץ-ישראל – ניו יורק, 4 ינואר 1918 (אידישער קעמפער 4)

ו. קונגרס, ציונות ופועלים יהודים – ניו-יורק, כד טבת תרעח (אידישער קעמפער 2)

ז. הון ציוני – ניו-יורק, טז שבט תרעח (אידישער קעמפער 5)

ח. הון ועבודה לא"י – ניו-יורק, ל שבט תרעח (אידישער קעמפער 8)

ט. סכנות הרכושנות – ניו-יורק, כו אדר תרעח (אידישער קעמפער 2)

י. התישבות פועלים לאומית – ניו-יורק, ב ניסן תרעח (אידישער קעמפער 2)

יא. קרקע הלאום ועבודה עברית – ניו-יורק, ב ניסן תרעח (אידישער קעמפער 2)

ב. אחדות המעמד (1932–1921)

א. לוועידת הייסוד של ההסתדרות – מכתב בשם משרד הברית של פועלי-ציון, לונדון, יז כסלו תרפא (קונטרס סב)

ב. אחדות העבודה וההסתדרות – תל-אביב, יז כסלו תרפג (קונטרס קיח)

ג. הסתדרות המעמד או פדרציה של מפלגות? – ירושלים, יג טבת תרפה (קונטרס רא)

ד. המפלגה וההסתדרות – ירושלים, יב שבט תרפה (קונטרס רד)

ה. מבנה ההסתדרות והנהלתה (הרצאה בוועידת אחה"ע) – תל-אביב, כג חשון תרפז (דבר 442)

ו. הסתדרות העובדים והאומנויות החפשיות (הרצאה בוועידת הסתד' הפקידים) – ירושלים, טז אייר תרפח (דבר 899)

ז. על האיחוד (מהוויכוח במועצת אחדות העבודה) – תל-אביב, כב תשרי תרפט (קונטרס שנב)

ח. ההסתדרות והמפלגה לאחר האיחוד – תל-אביב, ט-כג שבט תרץ (הפועל הצעיר (5–3)

ט. המצב האירגוני והתרבותי בהסתדרות (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, כה תשרי תרצב (דבר 1937–9)

י. חלוציות והתבססות (מהוויכוח בוועידת מפלגת פועלי א"י) – תל-אביב, ב חשוון תרצג (דבר 2267)

ג. חברת העובדים (1926–1921)

א. התפקיד המשקי של ההסתדרות הכללית תל־אביב, ו אלול תרפא [קונטרס צב]

ב. איחוד כלכלי – תל אביב, יז כסלו תרפג, (קונטרס קיח)

ג. קפא"י וההסתדרות – תל אביב, יז כסלו תרפג, (קונטרס קיח)

ד. ברשות עצמנו (מהוויכוח בוועידת אחדות העבודה) – חיפה, כט כסלו תרפג (קונטרס קיט)

ה. חברת העובדים (הרצאה בוועידה השניה של ההסתדרות) – תל-אביב, כג שבט תרפג (מהפרוטוקול)

ו. חרושת – ירושלים, ה שבט תרפד (קונטרס קנו)

ז. ניר (מהוויכוח בוועידה החקלאית) – חיפה, כא שבט תרפו (דבר 219)

ח. פעולה משקית והון מעמדי (מתוך הרצאה בוועידה החמישית של אחה"ע) – תל-אביב, כב חשוון תרפז (דבר 442) 

הפועל והעם

שליחותנו בעם

ממצור להסתערות

חילוף משמרות: (מתוך הרצאה על קונגרס העבודה במועצת ההסתדרות)

שלושה יעודים: (מדברי הפתיחה בקונגרס הראשון לארץ־ישראל העובדת)

המפלגות בציונות ותנועת הפועלים: (מתוך הרצאה לאחר הקונגרס הי"ז)

המשבר בציונות ותנועת הפועלים

הפועל בציונות: (הרצאה בוועידת מפלגת פועלי ארץ־ישראל)

שתי דרכים

איך נוצר רעיון הגדוד?

הפועלים בהנהלה

המדיניות החיצונית והפנימית של ההנהלה

גורמי הציונות ותפקידיה בשעה זו

לקראת הבאות

עבודה עברית

עבודה עברית

היחסים עם הפועל הערבי

השאלה המרכזית

זכות העבודה

שיטת פעולתנו

מאבקים

חוזי עבודה וקרן שביתה

ליחסי העבודה והרכוש

לשכת עבודה

פקודת הפיצויים

עוד כיבוש

חוקת הגנת הנוער העובד

יחסי עבודה

הסכם העבודה

תנועת העבודה והמדינה

ההסתדרות במדינה

חובתנו

לועידת הסתדרות "הפועל המזרחי"

ברית בוני מדינה

ביובלה של דגניה

בשולי הספר

ד. מלחמת המעמד (1933–1925)

א. השיטנה נגד ההסתדרות ופירותיה – תל-אביב, טו שבט תרפה (קונטרס רד – תוספת)

ב. בנין הארץ והפועלים – תל-אביב, טו שבט תרפה (קונטרס רד – תוספת)

ג. חטאת הממשלה – יט שבט תרפה (קונטרס רה)

ד. חוזי עבודה וקרן שביתה – יט שבט תרפה (קונטרס רה)

ה. ליחסי העבודה והרכוש – ג אדר תרפה (קונטרס רז)

ו. לשכת עבודה (הרצאה בוועידה החמישית של אחדות העבודה) – תל-אביב, כג חשון תרפז (דבר 442)

ז. פקודת הפיצויים – תל אביב, יז-כג כסלו תרפז (דבר 451–6)

ח. עוד כיבוש – תל אביב, ח טבת תרפז (דבר 468)

ט. חוקת הגנת הנוער העובד – תל אביב, ב אדר תרפח (במעלה ג)

י. מלחמתנו במושבה (מהוויכוח בוועד הלאומי) – ירושלים, יז טבת תרפח (דבר 803)

יא. בשאלה המרכזית (מהוויכוח בוועידה החקלאית) – תל-אביב, כג סיוון תרצא (דבר 1843)

יב. בוררות ושביתות – תל אביב, כא כסלו תרצג (דבר 2306)

יג. שיטת פעולתנו (מהוויכוח בוועידת ההסתדרות) – תל-אביב, יט שבט תרצג (דבר 2360)

ה. הפועל והאומה (1933–1925)

א. הייעוד הלאומי של מעמד הפועלים – ירושלים, כד אדר תרפה (קונטרס רי)

ב. לקראת תנועת עם (הכנותינו לקונגרס הציוני) – ירושלים, כ סיוון תרפה (קונטרס רכ)

ג. שני מעמדות – תל-אביב, יט טבת תרפז (קונטרס רפז)

ד. שליחותנו בעם (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, כח אדר תרפח (דבר 861–7)

ה. חילוף משמרות (הרצאה במועצת ההסתדרות) – תל-אביב, ה שבט תרפט (דבר 1108)

ו. לכתנו אל הסוכנות (מתוך נאום באספת הנבחרים) – תל-אביב, כו סיון תרפט (דבר 1252)

ז. קונגרס ראשון לא"י העובדת: נאום הפתיחה; נאום הנעילה – ברלין, ה תשרי תרצא (דבר 1632); ט תשרי תרצא (מתוך הפרוטוקול)

ח. המפלגות בציונות ותנועת הפועלים (לאחר הקונגרס היז) – תל-אביב, כד אב תרצא (הפוה"צ 40–39)

ט. המשבר בציונות ותנועת הפועלים (הרצאה במועצת מפא"י) – כפר יחזקאל, כח סיוון תרצב (הפוה"צ 40–39)

י. הפועל בציונות (הרצאה בוועידת מפלגת פועלי א"י) – תל-אביב, ד חשוון תרצג (דבר 2291)

יא. מסקנות – תל-אביב, ו כסלו תרצג (הפוה"צ 11)

מאבק על המולדת

לקראת העתיד

מתן ארץ

חופש העליה וההתישבות – בעיה בינלאומית

פרשת דרכים

עם הצהרת אנגליה

הגשמת הציונות

הפועלים וארץ ישראל

קונגרס, ציונות ופועלים יהודים

הון ציוני

הון ועבודה לארץ־ישראל

סכנות הרכושנות

התישבות־פועלים לאומית

קרקע הלאום ועבודה עברית

גבולי ארצנו ואדמתה

על גבולי ארץ־ישראל

מתוך הוויכוח

אבטונומיה לאומית ויחסי־שכנים

עבודה עברית או מעורבת במושבות

מתוך הוויכוח

המדיניות החיצונית של העם היהודי

עבודה עברית

זכות העבודה

הון לאומי ופרטי

עליה פירושה התישבות

אחדות הפועלים וייעודם

 • הפרקים המסומנים בכוכב לא כונסו בספרים “אנחנו ושכנינו”, “ממעמד לעם” ו“משמרות”.

לוועידת הייסוד של ההסתדרות

אחדות־העבודה וההסתדרות

שנתיים להסתדרות העובדים *

חברת העובדים

חרושת

לרשות הכלל *

הכשרה חלוצית

הסתדרות המעמד או פדרציה של מפלגות?

המפלגה וההסתדרות

השיטנה נגד ההסתדרות ופירותיה

היֵעוד הלאומי של מעמד הפועלים

מיבנה ההסתדרות והנהלתה

מלחמתנו במושבה

הסתדרות העובדים והאומניות החפשיות

ההסתדרות והמפלגה לאחר האיחוד

השאלה המרכזית

המצב הארגוני והתרבותי בהסתדרות

בוררות ושביתות

שיטת פעולתנו

לקראת ועידת המפלגה *

היעוד החלוצי של פועלי־החרושת *

לחידוש הערכים *

מעוז־חיים, 7 בפברואר 1943

חלום זה יקום במלואו: במועצת־ההסתדרות ג'

הזיקה לכלל: במועצת חבר־הקבוצות *

לתוך הבט ואל תפן לקליפה *

פועלי הבנין והתנועה *

לקראת ההכרעה *

על בית־המדרש להכרעה רעיונית של תנועת־הפועלים *

הפועל והעם

שליחותנו בעם

ממצור להסתערות

חילוף משמרות

שלושה יעודים

המפלגות בציונות ותנועת הפועלים

המשבר בציונות ותנועת הפועלים

הפועל בציונות

שתי דרכים *

הפועלים בהנהלה

המדיניות החיצונית והפנימית של ההנהלה

גורמי הציונות ותפקידיה בשעה זו

לקראת הבאות


תנועת הפועלים והרוויזיוניסמוס

[בתוך: חוברות ומאמרים א']; תל אביב: הוצאת מנהלת הליגה העולמית למען ארץ-ישראל העובדת, תרצ"ג


לקראת עולם חדש

[מתוך: חוברות ומאמרים ב'], תדפיס משנתון הממשלה תשכ"א

משמרות: פרקים לבירור דרך תנועת הפועלים בציונות המתגשמת

דבר, תל אביב, 1935

א. עליה

ב. עבודה

ג. דרכינו בציונות

על ההסתדרות

תל אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, 1971

הקדמה לספר על ההסתדרות

התאחדות הפועלים

דברי תשובה

לקראת יצירת ההסתדרות

לוועידת הייסוד של ההסתדרות

חברת העובדים

השנתיים הראשונות להסתדרות העובדים

הסתדרות העובדים והאומנויות החופשיות

ההסתדרות במדינה

חובתנו

ההסתדרות בימינו

על ההתיישבות: קובץ דברים 1915–1956

הקיבוץ המאוחד ויד טבנקין, תל אביב 1987

צבא ובטחון

מערכות, תל אביב 1955.

תשובה לדבר השליט

תל אביב: מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל; תשי"ג, אפריל 1943

כתבים לא מקובצים

מן המכון למורשת בן-גוריון

היעוד החלוצי של פועלי החרושת – [תל אביב]: הוצאת מרכז מפלגת פועלי ארץ-ישראל, 1943.

דברים בישיבת מועצת העם, 4.5.1948

מחיל מתנדבים לצבא ישראל, יוני 1948

לביצור עצמאותנו – תל אביב: הוצאת מפלגת פועלי ארץ ישראל, טבת תש"ט – ינואר 1949

חובתנו בפתיחת הועידה של הסתדרות הפקידים, תל אביב: הקריה, תמוז תש"ט 22.6.49

הזכות להיות חלוץ, הוצאת מפא“י, תשי”א 1950

המדינה והעם - תל אביב: מרכז מפלגת פועלי א“י, ניסן תשי”א, אפריל 1951.

העבדות בכתבי אפלטון – תדפיס מתוך “אשכולות”, ספר ב', ירושלים: תשי"ז

העם וצבאו – [תל אביב]: הוצאת מטכ“ל - קצין חינוך ראשי, ענף הסברה, אייר תשי”ט, מאי 1959.

בטחוננו ומעמדנו - לפני מערכת סיני ולאחריה [תדפיס משנתון הממשלה] , תש"ך

בזכות מפעלי ההווה ומשימות העתיד – [בעצרת לציון 60 שנה לייסוד הקרן הקיימת לישראל] ; ירושלים: כ“ו בטבת תשכ”ב 2.1.62. [מתוך: חוברות ונאומים ב']

ראשונים המכון למורשת בן-גוריון 1963

דימוקרטיה בעולם המכון למורשת בן־גוריון 1963

הדרך לעתיד

מעוזו של העם היהודי

המכון למורשת בן־גוריון [ נמצא 1963]


ציוויי השעה

[1954]

לקח העליה השניה

מגמת החינוך הממלכתי

״אני בטוח שהנוער בישראל לא יכזיב״

אל כינוס אמהות עובדות

פאר לעמם ומופת לדורם

ירושלים (1963)

למה רפ"י? (1963)

דברים כהוויתם

תל אביב: עם הספר, 1965

הסתדרות העובדים והאומנויות החפשיות

קדמות העברים

נאום ועד החינוך היהודי בגליל הקייפ

דברים בכנס תלמידים בביה“ס “הרצליה”; קייפטאון, כ”ו באייר תשכ"ט; [מתוך: חוברות ונאומים ב']


ההסתדרות והמדינה

[מתוך: חוברות ומאמרים ב']; [תל אביב]: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, הועד הפועל, מרכז לתרבות וחינוך, תמוז תשט"ז, יולי 1956. דברים בועידה השמינית של ההסתדרות

ההסתדרות והמדינה

תשובה למתווכחים


נאום במועדון "רוטרי"

ארכיון מכון בן־גוריון, תיק 0199

נאומים – אוגוסט 1957 המכון למורשת בן־גוריון

נאום שנשא דוד בן גוריון בחודש אוגוסט 1957

j זכרונות ויומנים

 

v עיון

 

פגישות עם מנהיגים ערביים

תל אביב: עם עובד, 1967–תשכ"ז

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד בן־גוריון

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורה ברמן *איל שקד
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • איילת צנקל
 • אלונה פרת
 • אליעם זקס
 • אסתר ברזילי
 • אריאלה דסקלו
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן ברוך
 • בנימין בן-ציוני
 • ג"ס
 • גליה גזית
 • דנה פז
 • דפנה פילובסקי
 • דניאל פריש
 • דב מדבד
 • חגית
 • חדוה מלמד
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חלי מנור
 • חנה טל *חני סלע
 • חננאל
 • חנה מורגנשטרן
 • טליה אלמוג
 • יוסי בראל
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • מוניקה גנה
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • מוריה יזרעאלב *ליאורה פוזנר נהרי
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • נורית לוינסון
 • נילי אפשטיין
 • עדנה הדר
 • עדנה פולק
 • עמינדב בריזלי
 • עמירם רונן
 • ענבר יוסף דן
 • ערן גרף
 • פנינה שפי
 • צחה וקנין
 • רבקה קולבינגר
 • רותי בראל
 • רחל דנא
 • רחל זלינגר
 • רחל חיון
 • רינה רוזן
 • רנה כהנא
 • שולה וולר
 • שולמית רפאלי
 • שחר צחי
 • שי לב
 • שילה גל
 • שלי אוקמן
 • שמחה בינות
 • שרה ברקוביץ'
 • שולמית רפאלי *תמר ניצן

הגיהו

 • איילת צנקל
 • אירית חיל
 • גדעון ביגר
 • דרור איל
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רונית רהב
 • רות פחימה אילן
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רינה רוזן
 • שמחה בינות
 • תמר הקר

סרקה

 • נאוה בת-צו"ר

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

שונאים פרסומות?

גם אנחנו! ולכן אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

זרקור על יצירה

מה לדוד בן-גוריון ולצירוף מקרים בין-דורי?

מאת Shani Evenstein Sigalov

בחודש אוקטובר 2012 הוטלה עלי משימת הקלדה לפרויקט בן-יהודה. היה זה קטע מתוך ספרו של דוד בן-גוריון* 'בעיות המדינה: מדיניות חוץ של ישראל 3/6 / דוד בן-גוריון'. הספר (מן הסתם ספרון) לקוח מתוך נאום בכנסת שנשא דוד בן גוריון בשנת 1951. הקלדתי את דבריו ולפתע חשבתי לעצמי שאימי, אסתר אדלר (בשעתו אסתר בן גרשון) קשורה באופן מסוים אף היא לטקסט זה… אימי, ילידת 1932, סיימה את לימודיה בבית הספר אוולינה דה-רוטשילד (אז מיס לנדאו) בירושלים, ממש ערב מלחמת השחרור. בגלל המלחמה לא יכולות היו בנות השכבה השמינית ...
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דוד בן־גוריון

הקלידו

 • אביבה רוזובסקי
 • אודי יוליס ז"ל
 • אורה ברמן *איל שקד
 • אילנה רונן
 • אירית חיל
 • איילת צנקל
 • אלונה פרת
 • אליעם זקס
 • אסתר ברזילי
 • אריאלה דסקלו
 • בלהה ארגון
 • ברוריה בן ברוך
 • בנימין בן-ציוני
 • ג"ס
 • גליה גזית
 • דנה פז
 • דפנה פילובסקי
 • דניאל פריש
 • דב מדבד
 • חגית
 • חדוה מלמד
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • חלי מנור
 • חנה טל *חני סלע
 • חננאל
 • חנה מורגנשטרן
 • טליה אלמוג
 • יוסי בראל
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • לאה ברזילי
 • מוניקה גנה
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • מוריה יזרעאלב *ליאורה פוזנר נהרי
 • נגה רובין
 • נורית רכס
 • נורית לוינסון
 • נילי אפשטיין
 • עדנה הדר
 • עדנה פולק
 • עמינדב בריזלי
 • עמירם רונן
 • ענבר יוסף דן
 • ערן גרף
 • פנינה שפי
 • צחה וקנין
 • רבקה קולבינגר
 • רותי בראל
 • רחל דנא
 • רחל זלינגר
 • רחל חיון
 • רינה רוזן
 • רנה כהנא
 • שולה וולר
 • שולמית רפאלי
 • שחר צחי
 • שי לב
 • שילה גל
 • שלי אוקמן
 • שמחה בינות
 • שרה ברקוביץ'
 • שולמית רפאלי *תמר ניצן

הגיהו

 • איילת צנקל
 • אירית חיל
 • גדעון ביגר
 • דרור איל
 • חוה ראוך-סטקלוב
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • מיה קיסרי
 • מרגלית נדן
 • נורית רכס
 • עדנה הדר
 • עמי זהבי
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין-כרמל
 • רונית רהב
 • רות פחימה אילן
 • רחל ויטנברג
 • רחל זלינגר
 • רינה רוזן
 • שמחה בינות
 • תמר הקר

סרקה

 • נאוה בת-צו"ר