רקע
עזרא גולדין
עזרא גולדין (1868‏-1915)
סופר ומשורר עברי ויידי
יצירות שהועלו למאגר: 2 יצירות
t שירה

 

שירי נוער: שירים בשפת קודש

ווארשא: יצחק גאלדמאן, תרמ"ז

l פרוזה

 

אם ובת: סיפור

ווארשא: בן-אביגדור, תרנ"ג 1892

שכול ואלמון

ווארשא: האחים גולדברג, תרנ"ג 1893

למקום תורה: ספור מימי העבר הקרוב

ווארשא: בן אביגדור: דפוס שולדבערג, תרנ"ד

קרח מכאן ומכאן

ווארשא: תושיה, תרנ"ו

דמון יהודי

ורשה: תושיה, תרס"א 1900

קבץ סיפורים: סיפורים, תמונות וציורים מסופרים שונים

ווילנא: ישרון, תרס"ד

ספרי אגורה

ורשה: בן-אביגדור, תרע"ג

סיפורים

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל"א 1970

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עזרא גולדין

הקלידו

*ויטנברג רחל

 • יעל זאבי
 • רבקה לבני
 • שולמית רפאלי
 • תמר ניצן

הגיהו

*בני סורקין

 • ויטנברג רחל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • תמר הקר

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עזרא גולדין

הקלידו

*ויטנברג רחל

 • יעל זאבי
 • רבקה לבני
 • שולמית רפאלי
 • תמר ניצן

הגיהו

*בני סורקין

 • ויטנברג רחל
 • ליאורה פוזנר נהרי
 • תמר הקר