רקע
יהודה ליב לוין (יהל״ל)
יהודה ליב לוין (יהל״ל)
(1844‏-1925)
פובליציסט, מסאי, מתרגם, משורר וסופר משכיל עברי, מראשוני חיבת ציון


t שירה

 

שפתי רננות

זיטאמיר: דפוס י“מ באקשט, תרל”ב 1871

כשרון המעשה: ארבעה שירים

וויען: דפוס ג' בראג ופ' סמאלענסקין, תרל"ז

דניאל בגב האריות: חזון בשיר

ווארשא: שולדבערג ושותפו, תרנ"ט

כתבים נבחרים

ורשה: תושיה, תרע"א

a מאמרים ומסות

 

מבחר כתבים

ירושלים: המחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תשי"ז

זכרונות והגיונות

ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ח 1968

j זכרונות ויומנים

 

זכרון בספר: רשומים מתולדותי וקורותי

זיטאמיר: ועד היובל של יהל“ל, תר”ע 1910

s יצירות מתורגמות

 

נס לגוים, או טאנקרעד / בנימין דיזראעלי המכונה לורד ביקאנספילעד

ווארשא: דפוס א' גינז, תרמ“ג-תרמ”ד

ימים מקדם, או, אפיון: ספור יסודתו בקורות ימי המאה הראשונה לסה"נ / מוריץ פרידלנדר

ווארשא: דפוס בוימריטטער־גאנשאר, תרמ"ח 1888

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה ליב לוין (יהל״ל)

הקלידו

  • אילנה רונן
  • שולמית רפאלי

הגיהו

*מיה קיסרי

  • רותי פחימה אילן
  • שולמית רפאלי

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהודה ליב לוין (יהל״ל)

הקלידו

  • אילנה רונן
  • שולמית רפאלי

הגיהו

*מיה קיסרי

  • רותי פחימה אילן
  • שולמית רפאלי