רקע
אד"ם הכהן
אד"ם הכהן
(1794‏-1878)
ראשון המשוררים העבריים בזמן תנועת ההשכלה ברוסיה, בלשן עברי ופרשן המקרא, מחלוצי הספרות העברית החדשה, וממנהיגי תנועת ההשכלה בליטא.


t שירה

 

כל שירי אד“ם ומיכ”ל

ווילנא: ראם, תרנ"ה 1895

שירי שפת קודש

ווילנא: בדפוס והוצאות האלמנה והאחים ראם, תרנ"ה 1895

מיכל דמעה

קול המון חוגג: וספר בקול רנה שמחת החג ביום חתונת הנסיך אלכסנדר ניקאלאיעוויטש

ווילנא: מנחם מן ראם ושמחה זימל טיפאגראף, תר"א

כליל יופי: שיר ותפילה ודרוש ליום אשר נתן הכתר בראש הקיסר אלכסנדר בן ניקאלוס

ווילנא, יוסף ראובן בן מנחם מן ראם, תרי"ז 1857

לכבוד הנסיך הגדול: מיכאל טישקביץ

וילנא: חמו“ל, תקפ”ב

שפתי כהן בתוך “שירי שפת עבר” / שלמה מאנדעלקערן

LEIPZIG: Selbstverlag des Verfassers, תרמ“ג 1882-תרס”א 1901

k מחזות

 

אמת ואמונה: שיר חזיון בשלוש מערכות

ווילנא: ש“י פין וא”צראענקראנץ, תרכ"ז

a מאמרים ומסות

 

אבל כבד: על מות מו' שאול לבית קאצינעלין בויגן מווילנא

ווילנא והוראדנא: בדפוס השותפים זימל ומן, תקפ"ה 1825

קינת סופרים: אשר קוננו כל סופרי עיר ווילנא על מות הסופר מרדכי אהרן גיצנבורג

ווילנא: יוסף ראובן בן מנחן מן ראם, תר"ז 1847

מקראי קדש

ווילנא: מוציא לאור לא ידוע, תר"ח

טוב אחרית דבר מראשיתו

ווילנא: מוציא לאור לא ידוע, תרי"ג

תוכחתי לבקרים (אד“ם הכהן בכינויו שלום בהר”ר שלמה פרידמאן)

ווילנא : דפוס ראם, תרכ"ח

v עיון

 

שני לוחות העדות: לבני ישראל לומדי שפת קדש בבית ספר הרבנים

ווילנא: דפוס י“ר ראם, תרט”ז

באורים חדשים : על ירמיה, יחזקאל וכל הרי עשר ספרי אמ"ת איכה וקהלת ושם הכולל הוא תורת האדם

ווילנא : דפוס יוסף ראובן ראם, תרי"ח

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אד"ם הכהן

הקליד:

  • ערן גרף

הגיהו:

  • נאוה בת-צו"ר

  • משה נועם

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מיכל דמעה

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אד"ם הכהן

הקליד:

  • ערן גרף

הגיהו:

  • נאוה בת-צו"ר

  • משה נועם