רקע
ברוך קורצווייל
ברוך קורצווייל
(1907‏-1972)
חוקר ספרות ושירה ישראלי, שנודע במיוחד במחקריו על כתבי ש"י עגנון. כתב גם ספרי הגות. קיבל את פרס ביאליק לספרות


l פרוזה

 

הנסיעה וסיפורים אחרים

תל-אביב: עם עובד, תשל"ב 1972

a מאמרים ומסות

 

גוג ומגוג: מגילת ימים / מ. בובר

ירושלים: ספרי תרשיש, תש"ד

בפרדס החסידות: עיונים במחשבתה ובהויתה

תל אביב: מוסד ביאליק על-ידי דביר, תש"ה

מעגלי-שיח / לקט שיחות והנהגות של ר' נחמן מברסלב

ירושלים: שוקן, תש"ח-(1947)

על ארבעה שירי טשרניחובסקי

ירושלים: המחלקה לעלית ילדים ונוער - מדור להדרכה, תשי"ב

מסכת הרומאן: שני מחזורי מסות על שמואל יוסף עגנון ועל תולדות הרומאן האירופי

ירושלים: שוקן, תשי"ג 1953

יובל שי: מאמרים לכבוד שמואל יוסף עגנון בהגיעו לשיבה ביום ט' באב תשי"ח

רמת-גן: אוניברסיטה בר-אילן, תשי"ח 1958

ספרותנו החדשה - המשך או מהפכה?

ירושלים: שוקן, תש"ך 1959

בין חזון לבין האבסורדי: פרקים לדרך ספרותנו במאה העשרים

ירושלים; תל-אביב: שוקן, תשכ"ו

מבוא ל“איפיגניה בטוריס; טורקבטו טסו” / יוהן וולפגנג פון גתה

ירושלים; תל אביב: שוקן, תשכ"ח

מסות על סיפורי ש"י עגנון

ירושלים: שוקן, תש"ל

מסה על הספר שכול וכשלון, או, ספר-ההתלבטות / י.ח. ברנר

תל אביב: עם עובד, (תשל"ג 1972)

ביאליק וטשרניחובסקי: מחקרים בשירתם

ירושלים: שוקן, תשל"ה 1975

לנוכח המבוכה הרוחנית של דורנו: פרקי הגות וביקורת

רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ו 1976

הדראמה האירופית: פרקי מחקר ומסה

רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תש"ם 1979

חפוש הספרות הישראלית: מסות ומאמרים

רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, (תשמ"ב)

מחוץ לתחום: דברי פולמוס וסאטירה מענייני דיומא

ירושלים: כרמל, תשנ"ח 1998

w מכתבים

 

קורצווייל, עגנון, אצ"ג חילופי איגרות

רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ז 1987

v עיון

 

במאבק על ערכי היהדות

ירושלים; תל-אביב: שוקן, תש"ל 1969

מסכת הרומאן והסיפור האירופי

ירושלים; תל-אביב: שוקן, תשל"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ברוך קורצווייל

הקלידו

  • ויטנברג רחל

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

על ארבעה שירי טשרניחובסקי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ברוך קורצווייל

הקלידו

  • ויטנברג רחל

הגיהו