א. אָב

1, ש"ז,  – חפץ, מאוה, Wunsch; désir; wish: אָבִי יבחן איוב איוב לד לו.  –ואמר הפיטן: ותאמר (אסתר) אבי וחפצי יבא המלך והמן, אל המשתה לו מזומן ר"י נאגארה, זמיר' למגלה.1 משקל צָו, מן אבה, עפ"י דעת המפרשים הקדמונים על הפסוק באיוב ועי' אַבי.

ערכים קשורים