אַב

° ש"ז, – כמו אֵב : שלום לשר הוא להמון גוים ומשפחות לאב, משקה צמאיהם במי ידו כמו נחל לְאַב 1 רמב"ע תרשיש, א קפא.1 כך נקוד בהתרשיש הנדפס, והוא מוכרח מפני החרוז עם לאב במשמ' אב לבנים. ועי' הערה לאֵב.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים