אָבות

* , – שם מסכת ממסכתות התלמוד, נקבצו בה מאמרי החכמים במדות ומוסר.