אִבַּח

°, פ"י, -- הרג באבח, בחרב, töten; tuer; to slay: אשיחה צרות ונקמת אנטיוכס, אִבַּח חסידי ומשיחי נכס (יוסף בן שלמה, יוצר חנכה, אודך).