אָב זָקֵן

°1, ש"ז, - אבי האב, אבי האם: לקרוע שטר זה ולכותבו בשילוש השמות של אביהם זקנם (לבוש חו"מ, שטר' מט ז).  דודך אבי זקני הישיש  (מא"ג, דביר ב לד).  אבי זקנם ר' חיים פרחי (שם, מכתבי לוי א).1 כך בארמ': אבא סב  (תרג' אסת' ז).