אָב-חוֹרֵג

°1, ש"ז, בכנ' אָבִי חוֹרְגִי, מ"ר אָבוֹת חֹרְגִים, — בעל האם ביחס להילדים שילדה לאיש זולתו, Stiefvater; beau-père; step-father: עוד יבכו עליך ימים רבים יתומים מעונים תחת ידי אבות חורגים (מא"ג, דביר, ריב משפחה ט).1 עי' חורג.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים