אֶבְיוֹנוּת

*, ש"נ, - מעמד איש אביון, Dürftigkeit indigence: אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע חשוב לי עניותי ואביונותי ואתה חש לגאלני (מדר' תהל' ע).

חיפוש במילון: