אֲבִיסָה

°, ש"נ,-- שה"פ מן אבס: וההיא אביסה היינו הלעטה (תוספ' שבת קנה:).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים