אֲבִיכָה

°, ש"נ, -- שה"פ מן אבך משמע' א: להורות ההסתבכות והאביכה שהיה לאחד עם האחר הפך טבעם (של הברד והאש) (נוה שלום י ח).

ערכים קשורים