אֲבִילָה

*, ש"נ, --שה"פ מן אבל: אנינה מבפנים ואבילה מבחוץ (מד"ר איכה, פתיחה). 

חיפוש במילון:
ערכים קשורים