אֹבֶן

°, ש"ז, מ"ר אָבְנִים, - שארית בעלי חיים קדומים עפ"י רוב מְאֻבָּנִים, שמוציאים מבטן האדמה, Versteinerung; fossille: כל החיות אשר חיו על פני האדמה בטרם ברא ה' את האדם בחיר היצורים נקראות חיתו קדם ויתר פליטות גויותיהם נמצא ברגבי אדמה ואבנים אלה שנהיו מרפש וטיט יון ונקראים אָבִנִים (תוה"ט, סוג החי, א, 39).

חיפוש במילון: