אַבְמַיִם

§1 ש"ז, - גוף אוירי אחד מחלקי הרכבת המים והוא יותר קל מכל הגופים הידועים, Wasserstoff; hydrogène: הפרדת המים על ידי החשמל נותנת שני חלקים אבמים לכל חלק אחד של אבחמץ ׁ(השקפה, שנה ג כט, הרי האש.).1 עי' הערה לאבחמץ.

חיפוש במילון:
ערכים קשורים