אֱגוֹזָה

*ש"נ, מ"ר אֱגוֹזוֹת, -- אילן האגוז, Nussbaum; noyer; nut tree: מה האגוזה נגזזת ונחלפת (מד"ר שה"ש ו יא).