ב. אִגָּר

°, ש"ז, – כמו אגרת, במשמ' גליון ניר: יפי הכתיבה ובאגר ודיו (צוַאת ר"י א"ת, דרך טובים).

חיפוש במילון:
ערכים קשורים